poniedziałek, 21 czerwca 2021

Imigranci na Opolszczyźnie. Co o nich myślą mieszkańcy?

 źródło: Politechnika Opolska

Rusza badanie, sprawdzające poziom akceptacji obcokrajowców w regionie. To pierwsza taka ankieta w Polsce.

Badania postaw mieszkańców naszego województwa wobec imigrantów będą realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Przeprowadzi je grupa naukowców z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Próba badawcza będzie wyjątkowo duża, bo wyniesie aż 1000 osób. Taka grupa zwykle wykorzystywana jest w badaniach o zasięgu ogólnokrajowym.

Chcielibyśmy dowiedzieć się m.in. jaki jest zakres akceptacji cudzoziemców, jakie społeczeństwo ma obawy związane z ich obecnością, a także czy w związku z napływem imigrantów, głównie spoza Unii Europejskiej Opolanie mają jakieś nadzieje i w jaki sposób oceniają ich wpływ na rozwój gospodarki, rynku pracy oraz kultury.
Marek Wittek, UMWO

To pierwsze tego typu badanie w Polsce, przeprowadzone regionalnie. Podobne realizowało Centrum Badań Opinii Społecznej, jednak miało zasięg ogólnokrajowy.

Naukowcy zapytają mieszkańców Opolszczyzny o m.in. stosunek do mniejszości i imigrantów, poziom i skłonność akceptacji obcokrajowców w rolach społecznych, takich jak sąsiedzi, współpracownicy, członkowie rodzin. Dowiemy się również, czy zdaniem Opolan cudzoziemcy powinny móc startować w wyborach samorządowych i zakładać stowarzyszenia. W innej części padną pytania o obawy dotyczące wzrostu przestępczości i wpływu na poziom wynagrodzeń rodzimych mieszkańców.

Opolanie będą mogli się także wypowiedzieć, w jakim zakresie chcieliby, aby Opolszczyzna była regionem otwartym na imigrantów i czy pandemia wpłynęła na ich postrzeganie obcokrajowców w regionie.
dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

Badanie jest częścią powstającego regionalnego planu na rzecz integracji cudzoziemców w województwie opolskim.

źródło: PO/JZ

Gość w kawiarence

Facebook