niedziela, 23 czerwca 2024

Inwestycje drogowe w gminie Ozimek w 2023

 infografika: ozimek.pl

Z inicjatywy Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka, doszło do spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w którym uczestniczyli również Wicestarosta Opolski oraz z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w UMWO. Podczas rozmów poruszono kluczowe sprawy inwestycyjne i remontowe w Gminie Ozimek w 2023 roku oraz w latach nadchodzących.

Głównym punktem spotkania były sprawy związane z remontami, modernizacją oraz pracami konserwatorskimi, na odcinkach dróg wojewódzkich jakie znajdują się w granicach administracyjnych gminy, w bieżącym roku. Gmina Ozimek w ramach ustaleń z ZDW przeznaczyła w 2022 roku 190 000 PLN na przygotowanie projektu budowlanego dla kluczowej inwestycji na drodze wojewódzkiej – DW 463 znajdującej się na terenie Ozimka. W drugim półroczu 2023 r. powinien zostać ogłoszony przetarg na przebudowę skrzyżowań na ul. Wyzwolenia z ul. Hutniczą i ul. Kolejową w Ozimku.

Na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Hutniczej poprawi się komfort i bezpieczeństwo poprzez budowę ronda, które ma na celu usprawnienie ruchu w centralnym punkcie handlowym Ozimka. Natomiast skrzyżowanie DW 463 z ul. Kolejową zostanie kompleksowo przebudowane. W efekcie oznacza to, że powstaną dwa pasy skrętu w lewo oraz w prawo, zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna pomiędzy skrzyżowaniami wraz z budową infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej i chodników. Ponadto nastąpi przesunięcie mało bezpiecznego przejścia dla pieszych na początku ul. Kolejowej wraz z jego modernizacją i budową nowego oświetlenia. Realizację całej inwestycji zaplanowano na początek 2024 roku.

Ustalono, że w 2023 roku ZDW wykona 2 priorytetowe dla Gminy Ozimek inwestycje wzdłuż ul. Wyzwolenia w Ozimku i ul. Powstańców Śląskich w Antoniowie – będą to najważniejsze inwestycje tego roku oprócz całorocznego utrzymania drogi wojewódzkiej 463 w Gminie Ozimek.

ozimek.pl

Facebook