piątek, 24 maja 2024

Inwestycje na Róży Wiatrów, Krapkowickiej i parkingu Bolko oficjalnie zakończone

 fot. MZD Opole

Trzy największe inwestycje ostatnich miesięcy, czyli budowa drogi na Róży Wiatrów, budowa centrum przesiadkowego Opole-Południe i przebudowa ulicy Krapkowickiej, zostały zakończone. Ostatnim elementem były wykonane dzisiaj odbiory techniczne.

Odbiory zostały przeprowadzone przy udziale inwestora, wykonawców oraz przedstawiciele firm, do których należą sieci zewnętrzne. Odbiory standardowo polegają na potwierdzeniu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz wszelkimi uzgodnieniami branżowymi.

Przypomnijmy, że ulica Krapkowicka i centrum przesiadkowe Opole-Południe zostały udostępnione do ruchu tuż przed długim weekendem majowym. Z nowej infrastruktury drogowej korzystają już również mieszkańcy Róży Wiatrów.

Łączny koszt tych trzech inwestycji to blisko 43 miliony złotych. 30 milionów złotych miasto Opole pozyskało z dofinansowania w ramach programu Polski Ład.

Źródło: MZD Opole

Facebook