piątek, 9 czerwca 2023

Iwona Solisz dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego

 źródło: UMWO

Nowa pani dyrektor swoją rolę pełni oficjalnie od dziś. Właśnie otrzymała z rak marszałka Andrzeja Buły akt powołania.

Iwona Solisz to osoba z dużym doświadczeniem, na Opolszczyźnie znana głównie z pełnienia roli wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z wykształcenia jest magistrem, zabytkoznawcą dzieł sztuki. Ukończyła  Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przed objęciem stanowiska dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego prowadziła swoją działalność w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, związaną m.in. z przygotowywaniem programów i koordynacją procesów inwestycyjnych w zabytkach oraz prowadzeniem usług eksperckich.

Jest m.in. członkinią Rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach–Opolu, członkinią Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Konserwacji Zabytków przy Kurii Opolskiej; prezesem Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest również rzeczoznawcą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie urbanistyki.

Jakie ma plany na rozwój Muzeum Śląska Opolskiego?

Nie będzie zmian rewolucyjnych. Dotychczasowa praca placówki była dobra, trzeba ją rozwijać i rozszerzać. Natomiast bardzo zależałoby mi na tym, żeby zadbać to, co jest naszym wyróżnikiem. Chcę np., żeby nasza galeria z twórczością Jana Cybisa tętniła życiem – mam pomysły, wkrótce będziemy je realizować. Jesteśmy także już po rozmowach z marszałkiem na temat rozbudowy siedziby w Górze Świętej Anny – to miejsce i zbiory tam znajdujące się to nasz ogromny atut i trzeba to wykorzystać.
Iwona Solisz, dyr. Muzeum Śląska Opolskiego
źródło: UMWO

Facebook