Plac Sebastiana 7
środa, 10 sierpnia 2022

Jak anulować wezwanie za parkowanie na terenie SPP?

 fot. PK

7 minut to czas, jaki może upłynąć pomiędzy wystawionym wezwaniem a pobranym biletem. Uchwałodawca daje kierowcy bufor czasowy na dokonanie transakcji za parkowanie wyrażony w minutach, co oznacza, że jeśli różnica pomiędzy wystawionym wezwaniem a pobranym biletem nie jest większa niż 7 minut, otrzymana „kara” nie będzie egzekwowana.

 

Skrót SPP to nic innego jak określenie Strefy Płatnego Parkowania, która funkcjonuje w Opolu ponad dekadę i jest podzielona na A (droższą) i B (tańszą).  Parkując samochód, kierowcy zobowiązani są na mocy uchwały nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat, do opłacenia postoju za pozostawiony w strefie pojazd. Brak opłaty lub przekroczenie czasu parkowania może skutkować wystawieniem, tzw. opłaty dodatkowej za postój w kwotach: – 100 zł dla strefy A i 80 zł dla strefy B, które to w przypadku opłacenia w terminie do 14 dni, ulegają obniżeniu o 50%.

Zatem jak można uniknąć wniesienia opłaty dodatkowej?

Jeśli znaleźliśmy się w sytuacji, że za wycieraczką naszego auta, kontroler pozostawił wezwanie do opłaty dodatkowej, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, o której godzinie zostało wezwanie wystawione. Jeśli nie upłynęło regulaminowe 7 minut, należy w tym czasie niezwłocznie pobrać bilet płatny lub darmowy, wpisując poprawnie nr rejestracyjny pojazdu. Zastosowanie się do wytycznych co skutkuje, automatycznym „anulowaniem” wezwania, a to oznacza, że nie musimy składać reklamacji do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

 

Źródło:

UCHWAŁA NR XIII/203/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

*6. 1. Opłatę należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 7 minut od zaparkowania pojazdu.
W przypadku wnoszenia opłat przez telefon komórkowy lub inne urządzenia mobilne opłaty należy dokonać w czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.

 

autor: PK

Zaproszenie do kawiarni

Baner San Sebastian

Odwiedź San Sebastian, kameralną kawiarnię w centrum Opola. Spróbuj naszej kawy, ciast i przepysznych lodów rzemieślniczych!

Facebook