niedziela, 10 grudnia 2023

Jaki nurt wybrać w psychoterapii?

 fot. pixels.com

Istnieje mnóstwo nurtów terapeutycznych, w zależności od problemu i celu, jaki chcemy osiągnąć. Do najbardziej popularnych należą nurt psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, Gestalt i systemowy.

Terapia psychodynamiczna
Terapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że na naszą osobowość składają się 3 elementy: id – nieświadome popędy, ego – świadomość i superego – moralny cenzor. Zaburzenia rozwijają się na skutek konfliktu między id a superego. Ten nurt skupia się na osłabieniu wewnętrznej cenzury, by dostrzec wyparte potrzeby. Pacjent zaczyna rozumieć swoje zachowania, narzucając samodzielnie temat sesji. Korzystając z mechanizmu przeniesienia (przelanie trudnych emocji dotyczących bliskiej osoby na terapeutę) pacjent może przeżyć korektę emocjonalną uwalniającą od cierpienia. Sesje odbywają się 1-3 razy w tygodniu a sam proces może trwać do kilku lat. Nurt ten będzie pomocny przy zaburzeniach nastroju, osobowości, myślach natrętnych a także, gdy nie wiemy, co może być przyczyną naszego złego samopoczucia czy lęku.

fot. instagram.com/normalna_sprawa

Terapia poznawczo-behawioralna
W terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) charakterystyczne jest zorientowanie na cel (np.pokonanie fobii). Opiera się ona na założeniu, że klient może oduczyć się negatywnego schematu poprzez przyswojenie nowego za sprawą zmiany sposobu myślenia (poziom poznawczy) i zachowania (poziom behawioralny). Terapia nie sięga głęboko w przeszłość a skupia się na teraźniejszości i rozwiązaniu konkretnego problemu do kilkudziesięciu spotkań. Terapeuta aktywnie zadaje pytania, pozwalające klientowi samemu wysnuwać wnioski o swoich przekonaniach i daje zadania domowe (np. korekta negatywnych myśli). Typowa jest też ekspozycja (stopniowe oduczanie lęku przez pracę z bodźcem, który go wywołuje). CBT wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu depresji, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

 

fot. instagram.com/normalna_sprawa

Terapia Gestalt
Nurt Gestalt zakłada, że człowiek, by być akceptowanym oddziela się od własnych uczuć, co prowadzi do zablokowania jego potencjału – zaburzenie homeostazy. Główne założenia nurtu
prowadzą do osiągnięcia satysfakcjonującego życia, np. bycia tu i teraz, brania odpowiedzialności za swoje czyny, wyrażania siebie. Terapeuta daje klientowi bezwarunkową akceptację, dzięki czemu nabiera on zaufania, że sam potrafi podjąć najlepsze dla Siebie decyzje. Językiem ciała są emocje, dlatego terapia koncentruje się na nauce ich rozpoznawania i odczuwania a także rozwijaniu zasobów zamiast naprawy deficytów. Gestalt nadaje się dla osób, które chciałyby rozwinąć swój potencjał lub zmagają się z trudnymi emocjami, myślami o charakterze egzystencjalnym

fot. instagram.com/normalna_sprawa

Terapia systemowa
Nurt systemowy ukazuje osobę jako część większej całości – systemu, w którym odgrywamy różne role (rodzina, znajomi, praca). Problemy nasilają się przez zaburzenia w tych rolach czy destrukcyjne przekonania, które nabywamy w systemie. Praca opiera się na teraźniejszości i zasobach. Terapia ma na celu rozwinięcie niezależnych sposobów myślenia o dynamice, jaka panuje w relacjach klienta. Dzięki temu jednostka nabiera sprawczości, by wprowadzać zmiany w systemie (np. komunikować, gdy granice zostaną przekroczone). Terapeuta pomaga zrozumieć rodzaj systemów, w które klient wchodzi, by w przyszłości mógł budować adaptacyjne schematy. Zdarza się, że na ten typ terapii przychodzą całe rodziny, by poprawić komunikację, czy wzmocnić więzi, ale można zgłosić się też indywidualnie. Klient wyobraża sobie wtedy, jakie role przyjmuje w systemie.

fot. instagram.com/normalna_sprawa

Facebook