Plac Sebastiana 7
czwartek, 11 sierpnia 2022

Janusz Kowalski wzywa do obrony chrześcijan

 fot. ŁK

Wczoraj w Opolu Janusz Kowalski, poseł na Sejm RP przedstawił główne założenia projektu „W obronie chrześcijan”. Na zebranie 100 tys. podpisów komitet ma trzy miesiące. 

„W obronie chrześcijan” to projekt obywatelski, którego inicjatorem jest Solidarna Polska. To zmiany do kodeksu karnego, które obejmują między innymi zakłócanie lub przerwanie nabożeństwa, szyderstwa wypowiadane pod adresem kościoła, profanację miejsc lub symboli religijnych.

Listy poparcia dla projektu można pobrać ze strony www.wobroniechrzescijan.pl i wypełnione przesłać do biur poselskich Solidarnej Polski. Koordynatorką akcji w województwie opolskim jest Elżbieta Słodkowska, radna z Głubczyc.

Widzimy bardzo niepokojący trend. Wzrasta liczba przestępstw przeciwko osobom, którym Konstytucja RP w artykule 53. gwarantuje wolność sumienia i religii.
Janusz Kowalski, opolski poseł

Na początku konferencji poseł Kowalski wezwał także władze Uniwersytetu Opolskiego do zakończenia współpracy z prof. Stanisławem Hocem.

Nie ma miejsca w wolnej Polsce dla funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki na polskich uczelniach.
Janusz Kowalski, opolski poseł

autor: SK

Facebook