czwartek, 7 grudnia 2023

Kadencja samorządów wydłużona – jest podpis Prezydenta

 fot. kancelaria prezydenta

Prezydent Andrzej Duda we wtorek 22 listopada, podpisał ustawę wydłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Projekt ustawy trafił do sejmu pod koniec września i ma jedynie wpływ epizodyczny na proces wyborczy, bowiem jedynie przesuwała datę kolejnych wyborów o 6 miesięcy.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wnioskodawca uwzględnił obawy wyrażone w opiniach PKW, która sugerował rozdzielenie nakładających się na siebie terminów wyborczych w 2023, dotyczących zarówno wyborów parlamentarnych, jak i samorządowych. Brak rozdziału, zdaniem PKW, mógłby znacznie przyczynić się do spowodowania chaosu podczas prowadzenia kampanii wyborczych przez kandydatów oraz jej rozliczenia. Ponadto, należałoby powołać w jednym czasie dwa razy więcej komisji, co budziło obawy, że mogłoby być to a wykonalne. Obecnie ordynacja wyborcza przewiduje ponad 27 tys. okręgowych komisji wyborczych.

Ustawa przedłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Pan prezydent Andrzej Duda uznał, że ta data w kontekście innych procesów i kampanii wyborczych, parlament - jesień 2023, Parlament Europejski - późna wiosna 2024, jest możliwa do przyjęcia. Ustawa ma charakter epizodyczny, co oznacza, że jej przepisy wprowadzają czasowe odstępstwo od uregulowanej już materii.
Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta
podpis ustawy Andrzej Duda
fot. Twitter.com/PSzrot

W ustawie również dodano zapis, na podstawie którego, ustala się dzień do podania liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady. Wcześniej, sporządzano listy wyborców w oparciu o ostatni dzień roku poprzedzający wybory. Nowelizacja, wskazuje, że punktem odniesienia jest ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych, a także wprowadza początkowy termin, w którym tak ustalona liczba radnych może zostać przez wojewodę ogłoszona. Ustawa dotyczy rad wszystkich szczebli samorządu, gmin, a także wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W oparciu o nowelę, wybory samorządowe mają być ogłoszone w okresie pomiędzy: 30 grudnia 2023 r., 30 stycznia 2024 roku. Z kolei sama data wyborów ma zostać wyznaczona na dzień wolny od pracy pomiędzy 31 marca 2024 r., a 23 kwietnia 2024 r. 

Facebook