środa, 12 czerwca 2024

Kolejna dostawa karabinków GROT

 Fot. Maciej Nędzyński/CO MON

– Rozpoczynamy rok 2023 od mocnego akcentu. Właśnie zatwierdziłem umowę, która stanowi kolejny aneks do umowy z 2020 r. w sprawie kupienia na wyposażenie Wojska Polskiego modułowych karabinków GROT. To są dobre i sprawdzone karabiny. To są karabiny, które cieszą się uznaniem ze strony żołnierzy Wojska Polskiego, ale także i żołnierzy wojsk ukraińskich. Mimo tego, że ten produkt był atakowany sprawdził się. Sprawdził się w boju. To jest najważniejszy egzamin, który karabinek GROT zdał – powiedział Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

2 stycznia 2023 r. szef MON zatwierdzi aneks umowy na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków GROT.

Zamawiamy prawie 70 tysięcy egzemplarzy dodatkowo karabinków GROT, ale też rozmawiamy, aby w przeciągu następnych kilku tygodni, podpisać kolejny aneks. Potrzeby nasze są duże. Podtrzymujemy nasz cel, czyli minimum 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, a więc o takiej liczbie możemy mówić w kontekście zamówień karabinków. To oczywiście nie wszystko, ponieważ musimy mieć także przygotowane karabinki, które będą stanowiły wyposażenie rezerwistów. Minimum 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego plus rezerwiści - to jest liczba, o której mówimy jeżeli chodzi o zamówienia na karabinki GROT.
Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej

Dzięki ustawie o obronie Ojczyzny i jej mechanizmom umożliwiającym zwiększenie liczby żołnierzy planowane jest osiągnięcie liczebności Wojska Polskiego na poziomie co najmniej 300 tys. żołnierzy. Dokument opiera się także na wprowadzeniu koncepcji obrony powszechnej oraz zwiększeniu finansowania Sił Zbrojnych co pozwala m. in. na szybką modernizację Wojska Polskiego i zakupy uzbrojenia, a także wyposażenia indywidualnego żołnierzy.

Bardzo się cieszę i gratuluję, że fabryka rozwija swoje moce produkcyjne, swój potencjał produkcyjny. Liczymy na to, że radomska Fabryka Broni Łucznik będzie mogła produkować bardzo dużo karabinów. Mamy też nadzieję, że staną się one również naszym walorem eksportowym, bo przecież tak jak powiedziałem przed chwilą, to broń sprawdzona w boju.
Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej
grot, mon
Fot. Maciej Nędzyński/CO MON

5,56 mm karabinek szturmowy GROT,  opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z 2020 roku,  Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. dostarczy Siłom Zbrojnym RP do końca 2026 r. blisko 70 tys. kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. Uwzględniając wszystkie dotychczasowe umowy i aneksy, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 100 tys. karabinków. Do żołnierzy Wojska Polskiego w ramach tej umowy trafiło już 17 tysięcy MSBS GROT.

Chcemy być też przygotowani na wykorzystanie tej broni w dużej ilości. Oczywiści nie chcemy, żeby doszło do tego, żeby Polska była zaatakowana. Dlatego zbroimy Wojsko Polskie, dlatego zwiększamy Wojsko Polskie odstraszając agresora. Mamy także w pamięci doświadczenia ukraińskie. Dlatego potrzebujemy znaczące ilości karabinów GROT. To zamówienie, które zatwierdziłem, ten aneks, to pierwszy aneks w tym roku. Będą następne aneksy, tak żeby Wojsko Polskie było wyposażone w ten nowoczesny karabinek. Chcemy także, aby w magazynach wojskowych tej broni było pod dostatkiem. Oczywiście wszyscy chcemy pokoju, ale żeby osiągnąć pokój musimy szykować się do wojny. Dlatego konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie i wyposażamy w nowoczesną broń.
Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej

źródło: MON/gov.pl

Facebook