czwartek, 1 czerwca 2023

Kolejna szansa dla opolskich pracodawców. Nowa odsłona konkursu na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

zus fot. ZUS Opole

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwiera tegoroczną edycję konkursu dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W puli jest aż 100 mln zł.

Przedsiębiorcy, firmy i pracodawcy mają kolejną okazję na dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników przy stanowiskach pracowników. Łączna kwota, którą ZUS przeznaczy na ten cel w całym kraju to 100 milionów złotych. Wnioski można składać od
17 kwietnia do 18 maja tego roku
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Jednak do spełnienia są konkretne warunki.

Wnioskodawca nie może między innymi zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Ideą konkursu i podstawą dofinansowania jest przedstawienie projektu, który w konkretnym miejscu pracy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszy zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukuje niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Źródło: ZUS Opole

Facebook