sobota, 13 kwietnia 2024

Są środki na etap budowy Muzeum Kresów w Brzegu

 fot. Opolski Urząd Wojewódzki

Wraca temat utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu. Jest dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dalsze prace.

Kwota 15 mln zł pozwoli na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a co za tym idzie uzyskanie pozwoleń budowlanych i konserwatorskich oraz wymianę poszycia dachowego. Zabieg ten jest podstawowym krokiem ratowania budynku zabytkowego. Przygotowanie projektu stanowić będzie pierwszy etap inwestycji adaptacji obiektu pod przyszłe muzeum.

Celem realizacji inwestycji jest przygotowanie wielobranżowego projektu adaptacji renesansowego budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego, zlokalizowanego przy Placu Moniuszki 1 w Brzegu, na Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów – Oddział Muzeum Piastów Śląskich w Brzeg wraz z rozpoczęciem remontu dachu.

Czego dotyczy cały projekt?

Projekt dotyczy adaptacji budynku o powierzchni użytkowej ok. 4500 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego o pow. Ok. 2700 m2. W ramach opracowania zostałyby wykonane projekty: budowlany, instalatorski (elektryczny, wod.-kan., co., systemy zabezpieczeń, p-poż. i in.), konserwatorski, architektoniczny w pełnym zakresie, projekty aranżacji wnętrz itp.

Budynek dawnego Gimnazjum, nieużytkowany od 2003 r., będący w stanie majątku Muzeum od 2021 r., wymaga pilnych nakładów finansowych. W 2023 r., na zlecenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, wykonane zostały: pełna inwentaryzacja budynku, Program Funkcjonalno-Użytkowy, w którym wykorzystano przeprowadzone w 2021 r. badania architektoniczne, konserwatorskie i wytrzymałościowe. Wszystkie te prace miały na celu adaptację budynku na potrzeby oddziału Muzeum i ulokowanie w nim gromadzonych od 2018 r. zabytków, związanych z szeroko pojętą tematyką kresową.

Uzyskana w wyniku prac projektowych dokumentacja stanowić będzie podstawę do wykonania wieloetapowej inwestycji z uwzględnieniem, w pierwszym etapie, najważniejszych części tj. modernizacji systemów kominowych i remontu dachu obiektu.

Inicjatywa wynika z troski o historyczne dziedzictwo kresowe, dążenie do ochrony pamięci historycznej.

Źródło: Informacja prasowa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Facebook