czwartek, 1 czerwca 2023

Kolejne wsparcie dla szpitali

 fot. pixabay.com

Zakończył się konkurs, w którym Ministerstwo Zdrowia miało do rozdysponowania ponad pół miliarda złotych. Teraz wszystkie te środki trafią do 33 szpitali z całego kraju. Będą wykorzystane na roboty budowlane, remonty i zakup nowego sprzętu.

Konkurs dla szpitali ponadregionalnych, oddziałów onkologicznych i pracowni diagnostycznych odbywał się w ramach REACT-EU, a dokładnie działania: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Wpłynęły aż 72 wnioski na kwotę ponad 1,1 mld zł. Do rozdysponowania natomiast było nieco ponad 520 mln zł. Wybór padł na 33 najlepsze projekty, w tym 30 będzie sfinansowanych w całości, a 3 – w części.

W ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu finansowane będą przebudowy budynków, remonty i modernizacje, czy zakup nowoczesnego sprzętu pokroju: kamer gamma, rezonansów magnetycznych, zestawów chirurgii robotowej, neuronawigacji, USG z głowicą śródoperacyjną, RTG cyfrowych, systemów mikroskopowych dla diagnostyki onkohematologicznej, czy mammografów.

Naszym celem jest systematyczna poprawa infrastruktury szpitalnej i doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt. Już dziś nasze szpitale nie mają się czego powstydzić w zestawieniu z placówkami tzw. starych państw Unii Europejskiej. Jednak naszym celem jest stworzenie jednego z najnowocześniejszych systemów ochrony zdrowia w Europie, stąd systematycznie pojawiają się i będą się pojawiać kolejne konkursy i kolejne dofinansowania
dr Adam Niedzielski, minister zdrowia
infografika: Ministerstwo Zdrowia

Głównym celem programu, jest poprawa jakości opieki szpitalnej i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, poprzez zwiększenie dostęp do diagnostyki oraz podwyższenie standardów w zakresie infrastruktury technicznej i budowalnej w tym poprawy efektywności energetycznej budynków. Efektami, wzmocnionych finansowo szpitali, mają być kompleksowa opieka nad pacjentem w obszarze jednej placówki medycznej, większa liczba świadczeń i leczonych pacjentów, skrócenie czasu na badania i diagnozy, bowiem szybsza diagnostyka to krótszy czas pobyty pacjenta w szpitalu.

infografika: Ministerstwo Zdrowia

Na pełne 20-milionowe finansowanie swoich projektów zgłoszonych do konkursu mogą liczyć choćby: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, czy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tylko ostatni z nich za pieniądze z grantu będzie mógł doposażyć w sprzęt oddziały: kardiologiczny, rehabilitacji kardiologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i transplantologii, kliniczny chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej oraz bloki operacyjne, a także pracownię endoskopii.

źródło” Ministerstwo Zdrowia

Facebook