poniedziałek, 2 października 2023

Kolejny etap prac przygotowawczych dla rozbudowy DK46

 fot. GDDKiA Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 46. Chodzi o 5-kilometrowy odcinek z Opola do Dąbrowy.

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Wszystkie uwagi i opinie do zaproponowanych dwóch wariantów zostały przez projektanta przeanalizowane. Część z nich, stosownie do możliwości, uwzględniono i wprowadzono do dokumentacji.

Możliwe warianty przebiegu trasy analizowane były pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Wariant 2 wskazany został jako rekomendowany we wniosku o wydanie DŚU dla tego zadania.

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych DK46 poprzez rozbudowę do przekroju dwujezdniowego oraz wzmocnienie konstrukcji i dostosowanie do nośności 11,5 t/oś. Działania te podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę komfortu jazdy kierowców na tym odcinku. Planowana rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach (Niemodlin – Dąbrowa oraz Dabrowa – Opole) o łącznej długości ok. 8,3 km.

Źródło: GDDKiA

Facebook