czwartek, 19 maja 2022

Konferencja „Opolszczyzna – czas na wino”

Upowszechnienie wiedzy o wymaganiach prawnych, jakie należy spełnić, by zarejestrować winnicę, prowadzić produkcję i obrót winami – to główne cele konferencji pod nazwą „Opolszczyzna – czas na wino”. 

Zaproszeni goście, a wśród nich winiarze z Opolszczyzny, których oficjalnie zarejestrowanych jest – 16 przez kilka godzin dyskutowali na tematy związane z branżą winiarską. Swoje wystąpienia zaprezentowało pięciu prelegentów.

Organizatorem konferencji był Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Opolu. Patronat honorowy objął wojewoda opolski.

Branża winiarska na Opolszczyźnie stale się rozwija. Zmiany społeczne jakie zachodzą w Polsce pokazują, że wino jest coraz bardziej popularnym trunkiem. Wzrost ilości winnic w kraju i w naszym regionie świadczy o tym, że jest w tym biznesie potencjał. Takie spotkania są bardzo cenne i potrzebne, pozwalają na wymianę doświadczeń i uwag w perspektywie dalszego rozwoju.
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

autor: SK

Facebook