poniedziałek, 2 października 2023

Konferencje szkoleniowe w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

 fot. OWK OHP

Opolska Wojewódzka Komenda OHP, przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu zorganizowała dwie konferencje szkoleniowe dla instytucji wspierających rozwój i kształcenie młodzieży. Rozmawiano między innymi o wejściu na rynek pracy osób młodocianych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele szkół, kuratorium, sądów, a także miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Uczestnicy szkolenia mogli zyskać wiedzę na temat zatrudnianie młodocianych pracowników w polskim systemie prawa pracy – było to szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, a także zmian w sposobie rekrutacji młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy – zasady przyjmowania 14-latków, jak i korzyści płynące z objęcia ucznia dodatkowym wsparciem opiekuńczo – wychowawczym OHP – zagadnienia przedstawione przez pracowników OWK OHP. Doświadczona kadra doradców zawodowych i pośredników pracy opolskiej Komendy OHP przekazała informacje na temat wsparcia uczniów przed ich wejściem na rynek pracy.

fot. OWK OHP

To już kolejna inicjatywa, organizowana wspólnie przez OHP i PIP. W ramach współpracy zorganizowano już między innymi konkurs „Bezpieczny w pracy”, sprawdzający wśród uczniów wiedzę na temat BHP i prawa pracy.

Galeria zdjęć:

fot. OWK OHP

Źródło: OWK OHP

Facebook