poniedziałek, 29 maja 2023

Kongres programowy OdNowy RP z udziałem premiera i wicepremierów oraz licznie przybyłych samorządowców

 fot. Marcin Ociepa/ Twitter

Kongres rozpoczął się w sobotę (4.03) w samo południe w Warszawie. Lider Stowarzyszenia nie krył radości i entuzjazmu, bowiem na kongres przyjechało około 700 działaczy stowarzyszenia, niejednokrotnie pełniących funkcje w samorządach. Wśród nich można było odnaleźć prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz radnych wszystkich szczebli. W Kongresie udział wzięli także prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości w osobach: Premier RP Mateusz Morawiecki, wicepremierzy: szef MON Mariusz Błaszczak, szef MKiDN Piotr Gliński oraz szef MAP Jacek Sasin. 

Kongres otworzył lider stowarzyszenia Marcin Ociepa, który podczas wystąpienia podkreślał znaczenie myślenia strategicznego w polityce. Myślenia perspektywicznego, gdzie realizowane cele i postulaty, prowadzą do jednego głównego konceptu – silnej Polski w Europie. Minister Ociepa wskazał ponadto, że OdNowa wzmacnia Zjednoczoną Prawicę o inicjatywy skupione wokół czterech priorytetów: bezpieczeństwa, samorządności, młodego pokolenia oraz przedsiębiorczości. Jednym z elementów bezpieczeństwa, to informacja i na tej kanwie Stowarzyszanie OdNowa postuluje utworzenie agencji ds. walki z dezinformacją. Polska potrzebuje silnego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie odporne m.in. na dezinformację nie tylko ze wschodu, ale i tę wewnętrzną autorstwa oponentów Zjednoczonej Prawicy. Ponadto w wymiarze bezpieczeństwa to konieczność utrzymania odpowiedniego kursu i poziomu na rozbudowę polskiej armii i jej modernizację.

Naszą wizją strategiczną Polski jest wizja kraju wolności i solidarności. W naszym DNA jest gen wolności i solidarności. I to właśnie wolność i solidarność powinny być naszymi busolami programowymi oraz znakiem rozpoznawczym Polski w świecie.
Marcin Ociepa, prezes Stowarzyszenia Odnowa

Ociepa w swoim wystąpieniu odniósł się także do powiększania liczebności wojska polskiego. Zaznaczył, że armia musi cieszyć się szacunkiem i wsparciem społecznym, stąd też OdNowa zainicjuje powstawanie w każdym województwie Społecznych Komitetów Wsparcia Sił Zbrojnych. Miałyby one zrzeszać lokalne autorytety ze świata nauki, kultury i biznesu. Będą to oddolne inicjatywy, działające jak think tank, których zadaniem będzie promowanie historii Polski, upamiętnianie bohaterów i ważnych dla naszej historii wydarzeń, oraz promocja służby w wojsku polskim.

W aspekcie polityki zagranicznej Ociepa wskazał konieczność wzmacniania jej poprzez  „uczynienie jej w jeszcze większym stopniu globalną, bałtycką i publiczną”. Wskazał, że za takimi działaniami powinna iść konkretna inicjatywa: – „To jest utworzenie na wzór Bukareszteńskiej Dziewiątki, Gdańskiej Ósemki” – mówił.

Marcin Ociepa Kongres programowy OdNowa Warszawa 4.03.2023
fot. Facebook/ Marcin Ociepa

Wiceminister Ociepa w swoim przemówieniu poruszył także kwestie związaną z samorządami. Wskazał, że tam, gdzie była współpraca samorządu z rządem, osiągnięto synergię, a beneficjentem tego „owocu” były lokalne społeczności. Podając przykłady, nawiązał to działań związanych z walką z Covid, relokacją pomocą uchodźcom wojennym, czy dystrybucją węgla. W tym obszarze nakreślił ramy programu „Jasne, że Polska”. Głównym kierunkiem programu jest utworzenie w małych i średnich miasteczkach think tank’ów, a później wypracowanie w ramach tzw. konferencji roboczych –  indywidualnych kart rozwoju. W grupach roboczych powinny znaleźć się przedstawiciele rządu i samorządu, a wskazane ścieżki rozwoju powinny zawierać  harmonogram i ścieżką finansowania. Natomiast łącząc gospodarkę z samorządem, OdNowa chce realizować program kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Lider OdNowy poinformował też o pomyśle utworzenia Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, która miałaby „kształcić w duchu służby państwu polskiemu kadr dla urzędów samorządowych”. Ociepa mówił też, o utworzeniu organizacji młodzieżowej „Generacja OdNowy”, która „jako siostrzane stowarzyszenie będzie stanowić ważny filar naszej działalności publicznej”. „Nie może być mowy o myśleniu strategicznym, jeśli młodzi nie będą częścią tej zmiany, na której nam zależy. Potrzebujemy ich patriotyzmu, zapału, otwartych głów, kreatywności, przedsiębiorczości i głodu wiedzy” – mówił.

 

Polska gospodarka musi być innowacyjna, co przełoży się na budowanie polskiej marki. Gospodarkę należy traktować priorytetowo jeśli chcemy, by było nas stać na finansowanie programów inwestycyjnych, zbrojeniowych i społecznych, które realizuje rząd. Ogromny nacisk kładziemy na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, szczególnie tej rodzimej i rodzinnej, która stanowi trwały fundament naszej gospodarki. Wolność gospodarcza to jeden z przejawów tej wolności, który chcemy uczynić znakiem rozpoznawczym Polski w świecie.
Marcin Ociepa, Wiceminister Obrony Narodowej

Premier zauważył, że OdNowa to bardzo dobra nazwa dla ruchu politycznego, który jest integralną częścią zjednoczonej prawicy, prawicy patriotycznej. Jak określił, obóz ten „zerwał ze wszystkim, co było złe w okresie II Rzeczypospolitej”. Podkreślił, że zadanie odbudowy Rzeczypospolitej było zadaniem trudnym i wymagającym wiele wysiłku i długiego czasu. „To, co udało nam się zrobić do tej pory, jest dobrym fundamentem na przyszłość i jest tylko częścią wielkiego planu, aby Rzeczpospolita była silna, suwerenna i jeszcze bardziej sprawiedliwa i silniejsza” – powiedział szef rządu. Zwracając uwagę, że często mówi się, że polityka jest albo prawicowa, albo lewicowa, podkreślił, że najważniejsze jest to, czy idziemy do przodu, czy stoimy w miejscu.

W III RP albo się cofaliśmy, albo staliśmy w miejscu, a jeśli szliśmy do przodu, to w ślimaczym tempie. Premier wyraźnie wskazał, że okres III RP, to czas stracony, gdzie nie patrzono w przyszłość, a jedynie realizowano politykę ciepłego kranu. „To musiało się zmienić i w wielu obszarach się zmieniło i to, patrząc w przyszłość, musi się dalej zmieniać”. Obecna władza, odważnie realizuje strategię rozwoju na wielu płaszczyznach życia, kierując się głównie celem, jakim jest silna Polska, o mocnym znaczenie w Europie.
Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Wicepremier Błaszczak w swoim wystąpieniu odniósł się do wzmocnienia Sił Zbrojnych RP. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że rząd wzmacnia Siły Zbrojne RP poprzez odbudowę garnizonów i wyposażenie ich w nowoczesne uzbrojenie o standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W maju ubiegłego roku odbył podróż do Korei Południowej i rozmowy z ministrem obrony Korei Południowej w Seulu. Efekt tych rozmów przyniósł owoce w grudniu ubiegłego roku. Do Polski dotarły pierwsze czołgi K 2 i pierwsze haubice K 9, wzmacniając polską armię. To bardzo znaczące osiągnięcie — powiedział szef resortu obrony, dodając, że Polska będzie modernizować Siły Zbrojne RP we współpracy z innymi sojusznikami, zwłaszcza z USA. „Jeszcze w tym roku Polskie Siły Zbrojne zostaną wyposażone w pierwsze czołgi Abrams. Również jeszcze w tym roku Polskie Siły Zbrojne zostaną wyposażone w rakiety Himmers. Pociski te doskonale sprawdzają się w rękach dzielnych Ukraińców, którzy z oddaniem bronią swojej ojczyzny”. Jak poinformował, Kongres USA zgodził się, aby Polska pozyskała 500 wyrzutni. Minister Błaszczak podkreślił również, że rząd wzmacnia liczebność polskich wojsk. „W ubiegłym roku liczba żołnierzy wzrosła o 13742, a wielu kolejnych wstąpiło do Polskich Sił Zbrojnych. Jest to rekordowa liczba od czasu zniesienia poboru”. Ponadto wprowadzono dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i utworzono 25 tys. miejsc dla nowych żołnierzy.

Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że obóz Zjednoczonej Prawicy są bardzo silnie zakorzenieni w oddolnych ruchach obywatelskich. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodał także, że warunkiem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w nowoczesnych wspólnotach jest zgoda na pewien obraz wartości wspólnych, przede wszystkim związanych z interesem wspólnoty narodowej.

W swoim wystąpieniu Wicepremier Jacek Sasin ocenił, że prawicowy rząd zmaga się z pasmem kryzysów. „Są to trudne czasy: Pandemia Covid19, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja. Te problemy są realne i spotkały właśnie nas, ale poradziliśmy sobie z nimi, bo mamy doskonały, skuteczny i odważny rząd”. Jego zdaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, władze muszą właściwie zdiagnozować kryzys i skutecznie na niego reagować. Przypomniał, że w 2015 roku PiS zaczął wprowadzać wspaniały program socjalny, który zmienił los większości polskich rodzin. Dodał, że pieniędzy brakowało nie z powodu budżetu, ale dlatego, że pieniądze trafiały d0 – jak to nazwał – mafii vatowskiej, cwaniaków i złodziei. Sasin mówił też o sytuacji energetycznej w Polsce i o tym, że zjednoczona prawica dąży do uniezależnienia się od gazu i ropy z Rosji. Dał też do zrozumienia, że obecny rząd przywiązuje dużą wagę do sytuacji obronnej kraju i planuje dalsze zakupy nowoczesnej broni z USA, Korei Południowej i innych krajów, która mogłaby się przydać polskim siłom zbrojnym i ich obronie.

Po przemówieniach prezesa OdNowy Marcina Ociepy i gości honorowych, odbyły się Obrady Okrągłego stołu dla Samorządności z udziałem samorządowców z całej Polski, które otworzył Premier Mateusz Morawiecki.

Tematyka podjęta podczas obrad dotyczyła:

  • Finansów i inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
  • Edukacji i polityki społecznej
  • Wizji rozwoju samorządów po 2025 r.

W tym czasie trwała równolegle dyskusja nt.:

  • Gospodarki
  • Bezpieczeństwa
  • Młodego pokolenia

Autor: Przemysław Kubów

Facebook