niedziela, 1 października 2023

Konsultacje dla mieszkańców Opola

 źródło: UM w Opolu

Do 2 kwietnia wszyscy opolanie mogą wypowiedzieć się w sprawie kierunków rozwoju Budżetu Obywatelskiego.

Powodem dyskusji jest projekt uchwały Rady Miasta Opola zmieniający uchwałę dotyczącej zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu.

Proponowane w projekcie zmiany dotyczą:
– Bardziej szczegółowego zdefiniowania pojęć projektu inwestycyjnego i nieinwestycyjnego.
– Wprowadzenia widełek kwot przeznaczonych na projekty o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym.
– Doprecyzowania zasad rozdysponowania wolnych środków, które pozostaną w wyniku szczególnych sytuacji w trakcie realizacji projektu.
– Wyeliminowania możliwości zgłaszania do Budżetu Obywatelskiego Opola, projektów realizowanych na obiektach sportowych, w tym należących do klubów sportowych.
– Doprecyzowania i wyszczególnienia elementów wchodzących w skład oceny formalnej oraz oceny merytorycznej.

Budżet Obywatelski jest jedną z form demokracji bezpośredniej. W jego ramach mieszkańcy mogą zgłaszać i wybierać projekty, które będą finansowane z środków na niego przeznaczonych. Jak czytamy w projekcie uchwały w tegorocznym budżecie pieniądze mogą zostać rozdysponowane na: “Każdy pomysł o charakterze inwestycyjnym albo nieinwestycyjnym, mający wpływ na rozwój Miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców”.  Może więc to być np. budowa placu zabaw, remont parku lub modernizacja ścieżki rowerowej.

źródło: UM Opola/JZ

Facebook