niedziela, 1 października 2023

Ludzie kultury otrzymali nagrody Marszałka Województwa Opolskiego

 źródło: UMWO

W Teatrze im. Jana Kochanowskiego odbyła się gala wręczenia nagród dla animatorów, twórców i autorytetów w dziedzinie kultury. Doceniono też najlepsze wydarzenia muzealne.

W trakcie uroczystej gali przyznano nagrody w III kategoriach: Nagrody dla Animatorów i Twórców Kultury, Nagrody za Wydarzenie Muzealne roku 2020 oraz Nagrody im. Karola Miarki.

To jest bardzo ważny wieczór. Jesteśmy w teatrze, który jest budynkiem, ale i miejscem oddziaływania kulturotwórczego. Mówię to dla zobrazowania tego, co robią animatorzy. Ważne są budynki, ale przede wszystkim twórczość. Ta twórczość to również trwały ślad w naszych emocjach i pamięci.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

W pierwszej z nich doceniono łącznie 18 osób. Nagrodę specjalną otrzymał opolski artysta fotografik i dokumentalista Jerzy Stemplewski. Ten twórca jest chociażby autorem obszernej dokumentacji powodzi z 1997 roku.

Mam świadomość dokumentowania miasta. Zajmuję się tym ponad 50 lat. Śmiało mogę powiedzieć, że w porównaniu z przeszłością, dziś wkraczamy w bardzo ciekawy czas. Nagroda za pracę jest szczególna, nawet ważniejsza niż nagrody za zdjęcia. Miałem już trzy wystawy zagraniczne, które pokazywały Opole.
Jerzy Stemplewski, opolski fotograf

Pozostałe nagrody w tej kategorii otrzymali: Maciej Mischok, Monika Julia Komarnicka, Aleksandra Szpak-Listopadzka, Anetta Sałacka, Ewa Maria Piłat, Barbara Hortyńska, Jadwiga Kawecka, Joanna Krawczyk-Gluch, Jakub Dubik, Teresa Kudyba, Andrzej Czyczyło, Hubert Prochota, Beata Wnęk-Malec, Radosław Kobiałko, Stanisław Werner, Agata Wilczek, brat Dominik Damian Grochla. Oprócz tego przyznano też liczne wyróżnienia. 

Nagrodami obdarowano też najlepsze wydarzenia muzealne. Trafiły one do dziewięciu instytucji. Nagroda specjalna marszałka oraz czek w wysokości 10 tysięcy złotych trafiły w tej kategorii do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za aplikację mobilną „O!polskie Muzea”. To projekt, który objął 22 muzea z regionu, w samej aplikacji znajduje się ponad tysiąc zdigitalizowanych obiektów wraz z opisami muzealiów.

Pozostałe nagrody za wydarzenia muzealne otrzymali: 

 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – wystawa Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki
 • Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu – wystawa Ziemia Kozielska i jej mieszkańcy
 • Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku – wystawa Pod opieką Dwunastu Apostołów – dawny rynek w Kluczborku
 • Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku – Wystawa stała Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w nowej siedzibie
 • Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – publikacja Brzeski Rocznik Zamkowy
 • Muzeum Ziemi Prudnickiej – film Filip Robota. Portret bez retuszu
 • Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu – lekcje muzealne Zwiedzanie muzeum w towarzystwie postaci historycznej – Królowej Caroli
 • Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej – wykonanie muralupt. „Koń w przestrzeni miejskiej

 

W trakcie gali przyznano też nagrody im. Karola Miarki. To wyróżnienia przyznawane od 1983 roku. Otrzymują je osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu. Laureaci to ludzie związani ze Śląskiem, autorytety w swych środowiskach, którzy zgodnie z zasadami życiowymi Karola Miarki czynią dobro na rzecz drugiego człowieka.

Laureatami tej nagrody zostali: 

 • dr hab. prof. UO Agata Zagórowska – od 2012 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego, pełni rolę kierownika Katedry Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Ekonomii i Finansów. To także członek komitetów konferencji naukowych, członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Prezydium Oddziału PAN w Katowicach.
 • Ewa Rurynkiewicz – prawnik, polityk i samorządowiec, w latach 2002–2006 członek zarządu województwa opolskiego, od 2003 do 2006 w randze wicemarszałka, odpowiadając za sprawy ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Założyła również fundację Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet.
 • Zbigniew Bereszyński – doktor nauk humanistycznych, członek antykomunistycznej opozycji, redaktor niezależnych wydawnictw, 13 XII 1981 internowany, zwolniony 14 X 1982. Od 1982 organizator kolportażu podziemnych wydawnictw w Opolu, w 1984 z okazji 70. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej współorganizator podziemnego wydania w Opolu książki Juliana Kadena-Bandrowskiego „Piłsudczycy”

 

Uroczystą galę zakończył koncert Andrzeja Piasecznego. 

źródło: UMWO/IT

Facebook