niedziela, 1 października 2023

Manewry Rekin-22 na Bałtyku

 fot. Damian Przybysz/com-dkm.wp.mil.pl

W piątek  (16.09) na na wodach terytorialnych Morzach Bałtyckiego oraz międzynarodowych Bałtyku Południowego rozpoczęły się manewry pod kryptonimem Rekin-22 – poinformowała Marynarka Wojenna. W działaniach taktycznych weźmie udział blisko 20 okrętów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

W manewrach okrętów na morzu biorą udział samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych, Wojska Specjalne oraz specjalistyczne jednostki brzegowe takie jak Morska Jednostka Rakietowa, 6 Ośrodek Radioelektroniczny, dywizjony przeciwlotnicze, bataliony saperów czy Batalion Dowodzenia MW – jako wsparcie. W ramach ćwiczeń zaangażowano także specjalistów Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz urzędów morskich w Szczecinie i Gdyni.

Ponad 10 lat temu opracowywano scenariusze największych ćwiczeń Marynarki Wojennej pod kryptonimem REKIN. Jak czytamy na stronie marynarki, ćwiczone są warianty ochraniania bezpieczeństwa morskich linii komunikacyjnych gwarantujących nieprzerwane funkcjonowanie łańcucha dostaw i niezakłóconą wymianę handlową drogą morską. W ramach tegorocznych manewrów REKIN-22 kompleksowo realizowana jest operacja ochrony szlaków żeglugowych, niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza oraz zapewnienie swobodnego przepływu towarów do państw sojuszniczych. To już kolejne ćwiczenie, po ubiegłorocznych dwóch edycjach SOLIDARNEJ BELONY, w ramach którego prezentowany jest wiodący charakter inicjatywy polskiej Marynarki Wojennej w rejonie Bałtyku.

Manewry Rekin_22
fot. com-dkm.wp.mil.pl

W ramach manewrów REKIN-22 ćwiczone są m.in scenariusze blokady portów, przejęcia statków, zatopienia, ochrony statków towarowych oraz utrzymania linii frontowej na morzu. Koncepcję prowadzania operacji oparto na obecnie obowiązującym w NATO złożeniu wydzielenia sił do komponentu morskiego (tzw. force user) odpowiedzialnego za całokształt prowadzania działań w domenie morskiej. Skoordynowane działanie Dowództwa Komponentu Morskiego i flotyll odpowiedzialnych za przygotowanie, wyszkolenie oraz utrzymanie sił to jeden z podstawowych elementów planowanego ćwiczenia.

Przygotowując ćwiczenie zaplanowano w nim udział sił niezbędnych do zapewnienia kompleksowej ochrony w rejonie Bałtyku, w tym między innymi fregaty rakietowej, korwety patrolowej, okrętu rakietowego, okrętów dowodzenia siłami obrony przeciwminowej, okrętu transportowo – minowego, niszczyciela min, trałowców, okrętu hydrograficznego, okrętów ratowniczych, zbiornikowca oraz pomocniczych jednostek pływających. Załogi okrętów będą prowadziły strzelania artyleryjskie do celów nawodnych, obronę przed atakami z powietrza oraz osłonę strategicznego transportu morskiego. Założeniem manewrów jest również prowadzenie działań przeciwminowych umożliwiających bezpieczne przejście jednostek przez zaminowane akweny, przeprowadzenie zaopatrywania okrętów w morzu, odtwarzanie gotowości jednostek w portach czy załadunek techniki wojskowej z nieprzygotowanego brzegu a także prowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych czy reagowanie na zagrożenia asymetryczne. Działania okrętów w morzu wspierać będzie między innymi Morska Jednostka Rakietowa, samoloty F-16, samoloty patrolowe Bryza czy śmigłowce – pokładowy SH-2G oraz ratownicze W-3WARM i Mi-14PŁ/R. Marynarze doskonalić będą również prowadzenie działań w przypadku użycia niebezpiecznych substancji chemicznych.

Marynarka Wojenna_2
fot. Damian Przybysz/com-dkm.wp.mil.pl

Na morzu Bałtyckiemu, jednocześnie w czasie jednej doby, przebywa od 2 do ponad 3 tysięcy jednostek, różnych jednostek pływających, za pomocą których prowadzona jest międzynarodowa wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest już ponad 100 milionów ton ładunków rocznie w tym surowce strategiczne jak ropa naftowa czy skroplony gaz. Wiele ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Chodzi głównie o przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. W ramach manewrów prowadzone są również działania przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

fot. Damian Przybysz/com-dkm.wp.mil.pl

źródło: com-dkm.wp.mil.pl/pl/

Oprac – PK

 

Facebook