sobota, 18 maja 2024

Mapa operacyjna dla kluczborskich strażaków

 fot. powiatkluczborski.pl

Powiat kluczborski sfinansował zakup mapy operacyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Mapa jest niezbędna w różnego rodzaju działaniach kryzysowych.

Mapy operacyjne służą instytucjom oraz firmom komercyjnym. Są to mapy tworzone przede wszystkim dla staży pożarnej, policji, straży miejskiej, pogotowia, jednostek zarządzania kryzysowego, zakładów wodociągowych, energetycznych, gazowniczych, służb oczyszczania, leśnych, weterynaryjnych i innych. Według potrzeb, dodatkowo zaznaczane są na nich tereny zalewowe, przebiegi gazociągów, linii energetycznych, tras przewozu ładunków niebezpiecznych oraz ponad gabarytowych. Mapy te są przede wszystkim informacją o strukturze terenu, jego zurbanizowaniu oraz strategicznych punktach i o tzw. infrastrukturze krytycznej. W zależności od zamawiającego (instytucji) zgodnie z charakterystyką jej działalności, uwidacznia się elementy najbardziej potrzebne do realizacji zadań w terenie z uwzględnieniem najistotniejszych dla tej instytucji punktów, czy obszarów.

Mapy operacyjne pozwalają ponadto nanosić także różne dodatkowe informacje operacyjne za pomocą zmywalnych flamastrów, rozrysować teren działań, zaopatrzenia wodne, oraz te informacje, które są czy będą istotne w czasie prowadzonych działań w terenie. Koszt zakupu mapy dla KP PSP w Kluczborku to 3,4 tys. zł, który w pełni został sfinansowany z budżetu powiatu.

oprac. PK/powiatkluczborski.pl

Facebook