piątek, 2 grudnia 2022

Marcin Ociepa o zasadności rozdzielenia wyborów

 fot. Opole-news.pl

Sejm przegłosował projekt ustawy o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietna 2024 roku. Decyzję podjęto na podstawie wskazań Państwowej Komisji Wyborczej, która wyszczególniała argumenty przemawiające za rozdzieleniem wyborów samorządowych od wyborów parlamentarnych. Projekt poparło 231 posłów. Teraz zmianami zajmie się Senat.

Przesunięcie wyborów to temat, który został podjęty kilka miesięcy temu przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW wskazywał, że optymalnym rozwiązaniem jest rozdzielenie dat przeprowadzenia wyborów z uwagi na wiele trudności i problemów, jakie się pojawią w związku z tym, ze nakładają się kalendarze wyborcze na siebie. PKW w swoich wystąpieniach podkreśliła, że Komisja nie ma uprawnień do zaproponowania terminu wyborów, ale jako organ odpowiedzialny za poprawne przeprowadzenie procesu wyborczego, może powiedzieć jakie problemy wygeneruje odbycie się wyborów w jednym dniu lub w nieodległym terminie. Członkowie PKW są zgodnie, że jest obecnie więcej argumentów za tym, żeby rozdzielić wybory, niż tych przeciwnych.

Do sytuacja związanej z uchwaleniem przez Sejm ustawy o przesunięciu wyborów samorządowych, odniósł się w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcin Ociepa, lider OdNowy RP oraz poseł ziemi opolskiej. W rozmowie wskazał stanowisko środowiska OdNowy RP w tym temacie.

Przesunięcie wyborów, to jest optymalna decyzja. Nie można przejść obojętnie wobec faktu, że PKW zgłasza, że będzie miała problemy z organizacją wyborów samorządowych tak blisko wyborów parlamentarnych. Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje problem logistyczny, bo nie same terminy wyborów się nakładają, ale już kalendarze wyborcze tak, i to właśnie rodzi największe problemy. Alternatywy w zasadzie nie ma. Można wybory przeprowadzić równolegle i mieć kolizję albo poszukać optymalnego rozwiązania. Przypominam, że wybory samorządowe są najbardziej skomplikowane ze wszystkich wyborów, bo wybieramy wójtów, burmistrzów, prezydentów, sejmiki, rady powiatowe, rady gminne, wszystkie te szczeble powodują, że te wybory są znacznie bardziej skomplikowane.
Marcin Ociepa, lider OdNowa RP, wiceminister obrony narodowej

Wybory samorządowe, to wybory zawierające w swojej istocie cztery elementy wynikające z oddania głosu na cztery szczeble samorządowe. Można rzec, że to cztery głosownia w jednym i tak w istocie jest. Ponadto należy również podkreślić, że są to jedyne wybory, których skrócenie lub wydłużenie nie podlega pod zmiany konstytucji, ponieważ nie są w nią wpisane.

Zarówno Sejm jak i Senat powinny w tej kwestii kierować się dobrem wyborcy, stwarzając taką sytuację, aby wyborca miał komfort wyboru od początku kampanii wyborczej do dnia w którym udaje się do lokalu wyborczego celem zagłosowania. Tylko w takich warunkach, głos będzie oddany świadomie.

autor: AW

Facebook