niedziela, 3 grudnia 2023

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka rozstrzygnięta. Kto otrzyma dotację?

 źródło: UMWO

Sejmik Województwa Opolskiego przyjął uchwałę, w której udzielił wsparcia z budżetu województwa na realizację marzeń lokalnych społeczności na terenach wiejskich.

O taką pomoc mogą starać się wszystkie sołectwa w województwie opolskim. W ciągu trzech lat każde z nich ma otrzymać dotacje w wysokości 5000 zł.

Nabór zadan trwał od 15 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku. O sfinansowanie swoich pomysłów poprosiło 68 gmin. Łącznie zgłoszono 356 projektów w 359 sołectwach, a kwota dotacji, którą im przyznano to prawie 1,8 mln zł.

MIS to dla nas wyjście do rozpoczęcia rozmów na temat Europejskiej Inicjatywy Sołeckiej i rozmawiamy już o tym w ministerstwie. To szansa na wspieranie sołectw z funduszy unijnych.
Andrzej Buła, marszałek woj. opolskiego

Najwięcej, bo aż 118 projektów, dotyczyło rozwoju miejsc publicznych (33%), następnie renowacji świetlic wiejskich- 106 (30%). Na zakup niezbędnego sprzętu złożono ich 36 (10%). Innych zadań dotyczyły 23 wnioski (7%). Najmniej, bo tylko 12 (3%) odnosiło się do straży pożarnej.

Projekty dotyczą rozwiązania rozmaitych problemów, z którymi borykają się sołectwa. Wśród zadan pojawiły się zatem inwestycje dotyczące: budowy chodników, dróg, altan, wiat, przystanków, boisk siłowni na świeżym powietrzu. Niektóre sołectwa chcą też zakupić – kosiarki, ławy, stoły, namioty festynowe czy doposażyć świetlice wiejskie i remizy.

Podpisanie umów z sołectwami nastąpi w kwietniu.

Informacja o sołectwach, które otrzymały dotację znajduje się na stronie: https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/ 

źródło: UMWO

Facebook