sobota, 18 maja 2024

Miasto Opole ogłosiło konkurs na społecznika roku

 fot. opole.pl

Miasto Opole po raz siódmy zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagradzamy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Przyjmowanie zgłoszeń już trwa i zakończy się 15 lutego br. Pretendentów do Nagrody im. Jana Całki można zgłaszać w dwóch kategoriach: Pierwsza z nich to „Lider Społeczny Roku” – jest to kategoria do której zgłaszamy osoby fizyczne za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu. Druga kategoria pn. „Pożytek Roku” – to kategoria dla organizacji pozarządowych, która zrealizowała zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Zgłoszenie następuje w formie pisemnej, przesyłając w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz lub w formie elektronicznej, przesyłając skan zgłoszenia na adres: ngo@um.opole.pl, a następnie oryginał należy dostarczyć niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

Więcej informacji można uzyskać informacje pod nr telefonu 77 44 61 568, pod adresem ngo@um.opole.pl, w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota lub na stronie: www.opole.pl/dla-mieszkanca/zgloszenia-kandydatow-do-konkursu-im-jana-calki

źródło: opole.pl

Facebook