poniedziałek, 21 czerwca 2021

Miliony dla opolskich wsi. Ruszył nabór wniosków

 źródło: UMWO

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt wsparcia opolskich wsi. Każde sołectwo może otrzymać do 5000 zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na dowolny cel wybrany przez mieszkańców.

Na cały projekt przeznaczono ponad 5 mln złotych na lata 2020-2022. W ubiegłym roku taką pomoc otrzymało 346 sołectw w 68 gminach.

Wnioski na pozyskanie funduszy trzeba składać do 31 stycznia. Podstawą jest ustalenie ze społecznością konkretnego zadania, które sołectwo chce zrealizować. Trzeba podjąć specjalną uchwałę w tej sprawie. Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.

Po podjęciu decyzji, sołtys przygotowuje specjalną fiszkę, którą wraz z uchwałą przekazuje do urzędu gminy. Następnie gmina wraz z sołtysami decyduje, które projekty otrzymają dofinansowanie. Każdego roku wsparcie może uzyskać maksymalnie 1/3 sołectw z terenu gminy.

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na wybrane zadania jest wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania. Projekt jest rozpisany na 3 lata, więc docelowo każde sołectwo może to wsparcie uzyskać. Z dotacji każda wieś będzie mogła skorzystać tylko raz.

Zadania powinny być zrealizowane do 31 października roku, w którym udzielono pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Regulaminy i wzory pism są dostępne na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego.

źródło: UMWO/JZ

Gość w kawiarence

Facebook