niedziela, 23 czerwca 2024

Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej (10.06)

 fot. pixabay.com

W poniedziałek (10.06) Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu planuje rozpocząć przy ulicy Wrocławskiej prace modernizacyjne sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nysy Łużyckiej do Oczyszczalni Ścieków w Opolu. 

Zaplanowana modernizacja ma na celu poprawę jakości sieci i przyłączy wodociągowych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody. WiK Opole Informuje, że prace remontowe mogą powodować tymczasowe przerwy w dostawie wody lub zakłócenie jej jakości.

Prace remontowe realizowane będą zbieżnie z zaplanowaną przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu przebudową ulicy Wrocławskiej.

Źródło: WiK Opole

Facebook