środa, 12 czerwca 2024

Musisz zostać z dzieckiem w domu? Skorzystaj z zasiłku

 źródło: Finelightarts/pixabay

Od 9 listopada rodzice ponownie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. To efekt wprowadzenia nauki zdalnej także w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Znane z wiosny świadczenie powraca w identycznej formie. To rządowa pomoc dla opiekunów, którzy przez obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa, muszą pilnować swoich pociech. Rodzice dzieci do 8 roku życia ponownie otrzymają zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad taką osobą, w przypadku zamknięcia placówki z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dorosłych niepełnosprawnych, przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych. Zasiłku nie otrzymają rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom:

  • zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
  • realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zgodnie z rządowymi wytycznymi szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób, uczęszczającym do klas I-III. Zasiłek nie przysługuje również w przypadku, kiedy drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zasady ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie uległy zmianie. Aby go otrzymać wystarczy złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Ten dokument jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Bez oświadczenia zasiłek nie będzie wypłacony. Więcej na stronie ZUS.

źródło: ZUS

Facebook