piątek, 9 czerwca 2023

Muzeum Wsi Opolskiej działa już ponad 60 lat!

Jest jednym z największych tego typu skansenów w Polsce i rozwijało je 5 dyrektorów. Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach obchodzi swój wielki jubileusz.

Muzeum zaaranżowano na terenie po dawnym poligonie wojskowym. Do Bierkowic sprowadzono drewniane zabudowania z różnych zakątków Opolszczyzny. Do muzeum często ustawiają się długie kolejki chętnych poznania tajemnic etnografii i dawnego rzemiosła.

Bez zaangażowanych pracowników, nie byłoby tego miejsca. Wszyscy kształtujemy to miejsce. Dziś pracownicy cały czas dokładają sił, aby muzeum cieszyło się zainteresowaniem i kształtowało świadomość kulturową naszego regionu. Od bardzo dawna prowadzimy warsztaty. Od kilkunastu lat jest kładziony nacisk na tego typu działalność we wszystkich muzeach w kraju.
Jarosław Gałęza, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej

Większość Opolan poznała Muzeum Wsi Opolskiej podczas warsztatów kroszonkarskich, konkursów koron czy lekcji muzealnych dotyczących dawnych zwyczajów świątecznych, ozdób. W skansenie wielokrotnie organizowano też imprezy pszczelarskie i okolicznościowe. Placówka zajmuje się też promocją produktów ozdobionych „wzorem opolskim” i innymi produktami wpisanymi na listę dziedzictwa niematerialnego.

Z okazji jubileuszu osoby związane z działalnością instytucji odznaczone zostały medalami Gloria Artis. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowy medal zasłużony kulturze otrzymali Magdalena Górniak-Bardzik, Bogdan Jasiński, Elżbieta Oficjalska, Ewa Olbryt, Stefania Topola i Grażyna Rozalia Czekała.

Przez te lata nie jestem w stanie zliczyć, jak wiele zostało ozdobionej przeze mnie porcelany. Kiedyś praca zawodowa, dziś pasja. Nie wyobrażam sobie dnia bez zdobienia porcelany czy kroszonki. To jest całe moje życie.
Grażyna Czekała, odznaczona medalem Gloria Artis

Specjalne podziękowanie za wspieranie muzeum otrzymał marszałek województwa Andrzej Buła. Życzenia w imieniu Opolskiego teatru Lalki i Aktora skierował do pracowników muzeum Andrzej Czyczyło. Artysta przekazał też muzeum aniołka, który był elementem scenografii Żywoty Świętych w reżyserii Krystiana Kobyłki. Andrzej Czyczyło jest też współtwórcą odgrywanych w skansenie przedstawień okolicznościowych.

źródło: UMWO

Facebook