poniedziałek, 30 stycznia 2023

Na rynku spada cena węgla – to efekt tarczy rządowej na to paliwo

 fot. PR24.pl

Jak informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Prawie pół tysiąca gmin podpisało z Polską Grupą Górniczą umowy na dostawy węgla, w ramach programu preferencyjnej sprzedaży tego surowca gospodarstwom domowym przez gminy – wynika z informacji spółki. W całej Polsce do programu przystąpiło już 1700 gmin. Jak wskazują eksperci PGG, ten krok w znacznym stopniu przyczynił się  do spadku cen węgla w składach komercyjnych.

Do obsługi zamówień wyznaczono sześć podmiotów – spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, wskazanych przez ministra aktywów państwowych. Oprócz PGG są to: PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka. Polska Grupa Górnicza jest jedną z nich, która jest największą i pokryje zapotrzebowanie na około 600 tys. tego surowca z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.  Z uwagi na dystrybucję węgla w oparciu zarówno o rodzime zasoby jak i sprowadzane, a także popyt przekraczający podaż, zdecydowano o reglamentowanej sprzedaży. W obecnym sezonie grzewczym możliwy jest zakup do trzech ton węgla w dwóch transzach – po 1,5 tony w tym i przyszłym roku – w cenie nie przekraczającej 2 tys. zł brutto za tonę.

Dotychczas umowę zakupu węgla zawarło z Polską Grupą Górniczą blisko 500 gmin. Dostawy są realizowane zarówno z kopalń, jak i poprzez sieć kwalifikowanych dostawców węgla, transportem samochodowym i kolejowym. W dystrybucji PGG wykorzystuje swoją sieć kwalifikowanych dostawców węgla, w której działa obecnie ponad 120 składów tego paliwa w całej Polsce.
Tomasz Głogowski, rzecznik PGG

Gminy chcące wziąć udział w redystrybucji węgla, zgłaszają swoje zapotrzebowanie poprzez poprzez portal cieplo.gov.pl. Po podpisaniu umowy, strona rządowa dostarcza węgiel na „centralny” skład, a gminy zajmują się jego dalszą dystrybucją. Koszty, które są przez nich ponoszone mają zostać wkalkulowane w cenę węgla. Eksperci szacują, w zależności od wielu czynników, że nie powinny przekraczać 500 zł, w przypadku, gdy gmina musi od przysłowiowego zera zorganizować skład. Średnie koszty dla gmin, w przypadku dystrybucji węgla przez lokalny skład węglowy wynoszą 200 do 270 złotych brutto.

Eksperci PGG wskazują, iż bezpośrednim efektem wdrożenia rządowego programu sprzedaży węgla z udziałem samorządów jest zauważalna obniżka cen węgla w składach komercyjnych, które również są zobligowane do publikowania cen sprzedaży w portalu cieplo.gov.pl.

W stosunku do października, średnia cena tony węgla w sprzedaży detalicznej jest w listopadzie o 13 proc. niższa i wynosi 2.617 zł brutto. Prywatne składy, z obawy o to, iż nie sprzedadzą węgla w cenach powyżej 3 tys. zł za tonę, rozpoczęły akcje wyprzedażowe.
Tomasz Głogowski, rzecznik PGG

Obecnie rząd pracuje nad rozporządzeniem mającym na celu uelastycznienie limit zakupu węgla przez gospodarstwa domowe. nowe zapisy mają zapewnić ostatecznemu odbiorcy możliwość zadecydowania w jakim czasie chce i w ilu transzach chce zakupić węgiel.  obecnie przydział 3 ton można rozłożyć na dwie równe raty, po noweli rozporządzenia, ten limit będzie można podzielić, w następujący sposób. Jeśli ktoś nie ma potrzeby zakupu 1,5 do końca roku, może kupić mniej, a pozostałą część przenieść na rok kolejny. Nie zmienia się jedynie  wielkość 3 ton.

Według ministerstwa na dzień 28.11.2022 roku, do programu dystrybucji węgla przez samorządy, przystąpiło 1700 gmin.

oprac. AW

Facebook