niedziela, 1 października 2023

Nagrody Miasta Opola za osiągnięcia kulturalne czekają!

 źródło: UM Opola

Władze miasta chcą wyróżnić artystów, społeczników oraz mecenasów stuki, którzy osiągnęli sukcesy mimo niesprzyjających, pandemicznych okoliczności. Nagrody zostaną przyznane w 7 kategoriach.

Zgłoszenia kandydatur mogą dokonywać radni miejscy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, artystyczne placówki oświatowe i Młodzieżowy Dom Kultury. Do wniosku należy dołączyć wyczerpujące uzasadnienie. Skompletowane dokumenty trzeba złożyć w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3.

Nagrody mogą być przyznane zarówno osobom fizycznym, jak i instytucjom oraz wydarzeniom promującym kulturę i sztukę.

Oto lista nagród o które można się ubiegać: 
1) nagroda promocyjna za aktywność kulturalną promującą miasto w kraju i za granicą;
2) nagroda dla animatorów kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury;
3) nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych;
4) nagroda za debiut kulturalny roku;
5) nagroda za wydarzenie kulturalne w mieście;
6) nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego za wyróżniające dokonania
w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie Opola;
7) nagroda za mecenat nad rozwojem kultury i ochroną jej dóbr.

Termin przyjmowania wniosków z kandydaturami upływa 30 września 2021 roku.

źródło: UM Opola

Facebook