poniedziałek, 30 stycznia 2023

Nagrody Złota Setka – rozdane

 fot. PK

12 grudnia na Politechnice Opolskiej odbyła się prezentacja rankingu największych firm województwa opolskiego „Złota setka” przygotowanego przez Politechnikę Opolską i Nową Trybunę Opolską. To już 9 edycja, która z roku na rok cieszy się większa popularnością popularnością. W tym roku w rankingu uwzględniono 338 przedsiębiorstw, które w badanym roku (2021) osiągnęły obrót powyżej 20.000.000 zł i w ostatnich dwóch latach latach analizy uzyskało dodatni wynik finansowy netto.

Złota Setka to ranking najlepszych firm w województwie opolskim. Spośród 100 firm, wyodrębnia się 10 z najlepszymi wskaźnikami ekonomicznymi, które są nagradzane w dwóch rankingach: Filary Opolskiej Gospodarki oraz Finansowe Tygrysy Opolskiej Gospodarki. Dodatkowo, jest też trzecia kategoria zwana Jaskółkami Opolskiej Gospodarki, którą tworzy się poprzez analizowanie wskaźnika dotacji jakie dana firma czy instytucja otrzymała w badanym roku ze środków Unii Europejskiej. W trzeciej kategorii nagradza się te firmy i instytucje które pozyskały największą wartość środków i zrealizowały ilość projektów

Warto dodać, że w rankowaniu firm z obszaru Filary Opolskiej Gospodarki, bierze się pod uwagę jedynie wynik netto uzyskany w badanym roku. Przedsiębiorstwa w tej kategorii zostały uporządkowane malejąco wg zysku netto w 2020 roku. Natomiast w drugiej kategorii Złotej Setki – Finansowe Tygrysy Opolskiej Gospodarki rankuje się przy zastosowaniu aż 5 wskaźników ekonomicznych: rentowność kapitałów własnych, rentowność sprzedaży, dynamika wzrostu przychodów, dynamika wzrostu zysków i wynik netto.

Ranking opracowywany jest na podstawie danych finansowych za zeszły rok. W tym zestawieniu brało udział 340 firm i z nich wybraliśmy te setki. Porównując rankingi rok do roku, to zarówno w "Filarach gospodarki", jak i w "Tygrysach", widzimy, że mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej, pandemii, inflacji oraz wojny u naszych sąsiadów, to parametry finansowe wyglądają bardzo dobrze. Można powiedzieć, że porównując rok 2020 do 2021 to jest lepiej, niż było.
dr inż. Łukasz Mach, ekonomista i prodziekan ds. organizacyjnych z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
fot. PK

Laureatami Złotej Setki w kategorii – Filary Opolskiej Gospodarki zostali:

  • Górażdże Cement
  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  • Brenntag Polska Sp. z o.o.

 

Laureatami Złotej Setki w kategorii – Finansowe Tygrysy Opolskiej Gospodarki zostali:

  • Exlabesa Extrusion Sp. z o.o.
  • Hengst Filtration Poland Sp. z o.o.
  • Dreman Sp. z o.o.

 

Laureatami Złotej Setki w kategorii – Jaskółki Opolskiej Gospodarki zostali:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwo: Spółka AS, WTT, Explomet
  • Średnie przedsiębiorstwa: GT Trailers, Nadir II, Weegree
  • Duże przedsiębiorstwa: Park naukowo-Technologiczny w Opolu, Galmet, Adamietz
  • Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach, Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie”, Stowarzyszenie Pro liberis Silesiae

Ranking „Złota Setka”, już od 9 lat jest ważnym źródłem informacji o kondycji i rozwoju podmiotów gospodarczych na Opolszczyźnie. Warto poznać ścisłą czołówkę dziecięciu firm sklasyfikowanych w dwóch pierwszych kategoriach, bowiem są to firmy rokujące progres i charakteryzujące się dynamiką rozwoju, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy.

autor: PK

Facebook