sobota, 18 maja 2024

Najlepsze inicjatywy sołeckie nagrodzone

Świetlica wiejska w Górkach, miejsce kulturalno-rozrywkowe w Prądach oraz turystyczny przystanek na Szlaku Jakubowym w Pakosławicach to zwycięskie inwestycje regionalnego konkursu „Fundusz sołecki. Najlepsza inicjatywa”.

W konkursie biorą udział miejscowości, które zrealizowały swoje pomysły, wykorzystując przy tym pieniądze z funduszu sołeckiego. W tym roku to 15 wsi. Jury w swojej ocenie brało pod uwagę m.in.: wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, oryginalność, innowacyjność projektu.

Najwyżej oceniony przez jury konkursowe został remont pomieszczeń świetlicowych w Górkach. Tym samym przyznano miejscowości 7 tysięcy złotych nagrody.

Góreckie_Muzeum
źródło: UMWO
Świetlica powstała w zaadoptowanej starej szkole. Zaangażowane w remont osoby wiedziały, że sale lekcyjne, dawna sala gimnastyczna i korytarz wymagają remontu. Wspólne prace przerodziły się we wspólne spotkania. To był kolejny krok w integracji naszej miejscowości. Dziś mamy budynek, w którym możemy spędzać czas. Odbywają się tutaj nie tylko spotkania sołeckie, ale również zajęcia dla najmłodszych i seniorów. Nie wiem co się stało, że mieszkańcy chcą pomagać, jest tutaj bardzo pozytywna energia.
Justyna Szmechta, sołtys wsi

Kolejne miejsca na podium zajęły sołectwo Prądy z gminy Dąbrowa oraz Pakosławice, gdzie zbudowano Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym. To dwie równorzędne nagrody za drugie miejsce. Zrezygnowano z wręczenia trzeciego miejsca. Każda z miejscowości otrzymała po 5 tysięcy złotych.

wiata_w_Prądach
Wiata w Prądach/ źródło: UMWO
park_w_Pakosławicach
Turystyczny przystanek w Pakosławicach/ źródło: UMWO

Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia, które otrzymały:

·       Lachowskie gm. Praszka  za budowę domu spotkań wiejskich, instalację kontenera sanitarnego oraz dokończenie wiaty nad placem tanecznym – 1500 zł;
·       Osiek Grodkowski gm. Grodków za boisko rekreacyjno – sportowe – 1 500 zł;
·       Grodziec gm. Świerczów za remont obiektów historycznych na terenie sołectwa – 1500 zł;
·       Czarnolas gm. Skoroszyce za rozbudowę infrastruktury na boisku sportowym – 1500 zł;
·       Biestrzynnik gm. Ozimek za Regionalną Izbę Ołmy i Ołpy  – 500 zł
·       Kaniów gm. Popielów za działania promocyjne poprzez opracowanie monografii o sołectwie – 500 zł

źródło: UMWO

Facebook