wtorek, 28 listopada 2023

Niespełna miesiąc temu w diecezji opolskiej wyświęcono nowych kapłanów. Poznaj ich sylwetki

 fot. Facebook/ Diecezja Opolska

Niespełna miesiąc temu (27.05), w wigilię Zesłania Ducha Świętego, ośmiu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie. Wszystko to miało miejsce w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Święceń diakonom udzielił podczas mszy świętej  biskup Rudolf Pierskała. Otrzymali również oni dekrety, umożliwiające rozpoczęcie pracy w przydzielonych parafiach.

Jednym z siedmiu sakramentów jest kapłaństwo. Sakrament święceń ma trzy stopnie: 1. diakonat, 2. prezbiterat, 3. episkopat. Prezbiterat, czyli święcenie drugiego stopnia przyjęli:

ks. Daniel Bubik, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Daniel Bubik – pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gościęcinie.  Został wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie. Pracę magisterską pt. „Jezus jako obrońca godności kobiety. Studium historyczno-krytyczne perykopy J 7,53– 8,11”. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Księgi proroka Izajasza: „Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję” – znajdują się one w  Starym Testamencie.

ks. Denis Gach, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Denis Gach – pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Został wikarym w parafii św. Jakuba i św. Agnieszki, także w Nysie. Pracę magisterską pt. „Gościnność Marty i Marii względem Jezusa. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10,38-42”  napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kim jestem Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd”- słowa są zawarte w Starym Testamencie, 2 Księga Samuela.

ks. Patryk Kontny, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Patryk Kontny – pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach. Został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Rozwój liturgii Wielkiego Piątku od Piusa V do Pawła VI” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marcina Worbsa. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Bóg jest miłością”- można je znaleźć w  Nowym Testamencie, 1 List św. Jana.

ks. Paweł Kuchta, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Paweł Kuchta – pochodzi z parafii Michała Archanioła w Prudniku. Sprawuje swoją służbę w parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu. Pracę magisterską pt. „Duchowość kapłańska w świetle książki Kapłan nie należy do siebie Fultona J. Sheena” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”- z  Nowego Testamentu, Ewangelii  wg  św. Łukasza.

ks. Marcin Kujawa, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Marcin Kujawa – pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy. Został wikarym w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.  Pracę magisterską pt. „Samarytanin jako przykład braterstwa i miłosierdzia. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10, 30-37”  napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”- Psalm 116.

ks. Krystian Nowak, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Krystian Nowak pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Łowkowicach. Jest wikarym w parafii p.w. Trójcy św. w Korfantowie. Pracę magisterską pt „Duchowość chrześcijańska w świetle homilii świętego Jana Marii Vianneya” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Synu, daj mi swe serce”- znajdują się w Starym Testamencie, Księdze Przysłów.

ks. Krzysztof Renchen, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Krzysztof Renchen – pochodzi z parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Pracuje w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Pracę magisterską pt. „Jezus Chrystus jako uzdrowiciel w oparciu o Homilię na Ewangelię według św. Mateusza św. Jana Chryzostoma oraz Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza św. Hieronima ze Strydonu” napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą” – zawarte są w Nowym Testamencie, Ewangelii wg św. Mateusza.

ks. Marcin Zalewski, fot. Paulina Lechowska, Radio Doxa

ks. Marcin Zalewski – Pochodzi z parafii bł. Czesława w Opolu. Służy w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Strzelcach Opolskich. Pracę magisterską pt. „Potrójny wymiar posługi biskupa w świetle obrzędów święceń Soboru Trydenckiego oraz Soboru Watykańskiego II. Studium historyczno-liturgiczne” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego, dziekana WT UO. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim” – Nowy testament, Ewangelia wg św. Mateusza.

Wszyscy księża ukończyli 6-letnie seminarium duchowne w Opolu. Każdy z nich postanowił służyć Bogu. Mszę Świętą koncelebrowali bp Paweł Stobrawa i bp Waldemar Musioł.

Źródło: Diecezja Opolska
Autor: Piotr Franiczek

Facebook