niedziela, 16 stycznia 2022

Niszczejący Stadion Miejski w Nysie przejmuje PWSZ

 Wizualizacja stadionu i budynków PWSZ/ źródło: PWSZ w Nysie

Zamiast stadionu miały być tam nowoczesne mieszkania, ale jednak będzie i kompleks sportowy i nowe wydziały uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie przejmuje od gminy teren Stadionu Miejskiego.

Profesor Przemysław Malinowski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, zwrócił się do władz Nysy o przekazanie uczelni działki przy ul. ul. Kraszewskiego obejmującej obszar Stadionu Miejskiego. Jak podkreśla uczelnia ten teren ze względu na swoje położenie i dotychczasową funkcję idealnie nadaje się do realizacji planowanych przez PWSZ w Nysie inwestycji. Nowe obiekty PWSZ w Nysie mają być wizytówką Nysy.

Dynamiczny rozwój Nysy, związany między innymi z inwestycją firmy Umicore, stawia przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie wyzwanie organizacji zaplecza dydaktycznego, które jakością i rozwiązaniami technicznymi będzie odpowiadało wymaganiom stawianym przez przemysł przyszłości. Nasza Uczelnia stale rozwija swoją bazę dydaktyczną, dostosowując ją do wymagań nowoczesnego rynku pracy.
prof. Przemysław Malinowski, rektor PWSZ w Nysie
Rada miejska w Nysie, podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania tego terenu nyskiej PWSZ. Nowa koncepcja wynika z wniosku pana rektora. Jest ogromna potrzeba kształcenia inżynierów i kadry technicznej. Teraz przekazujemy teren na potrzeby projektowe, chcielibyśmy żeby uczelnia mogła już te prace rozpocząć. Jednocześnie zmieniamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i w połowie przyszłego roku notarialnie przekażemy teren aktem darowizny.
Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy w wypowiedzi dla Radia Doxa
stadion_wizualizacja
Wstępna wizualizacja zagospodarowania terenu autorstwa - dr inż. arch. Piotr Opałka, mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk, mgr inż. arch. Piotr Smoter oraz mgr inż. Marcin Zdanowicz.

Plany uczelni są bardzo ambitne. Obok stadionu mają stanąć dwa budynki – nowy obiekt dydaktyczny, w którym oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych umieszczone będą pracownie i laboratoria dla kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Technicznych oraz drugi z pracowniami do różnych dyscyplin sportowych dla Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Podczas rozmów okazało się, że plan uczelni przewiduje budowę nowoczesnych, niskoemisyjnych i ekologicznych budynków, więc warto, by teren był atrakcyjny i blisko centrum. Zaproponowałem działki w samym centrum miasta, tj. obecnego stadionu, jednak wyłącznie przy założeniu, że na tym terenie zostaną zachowane funkcje sportowo - rekreacyjne. Rektor zapewnił, że w swoich planach nasza Uczelnia ma również rozwój zaplecza dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, tj. nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny, dostępny także dla szkół i mieszkańców. W akcie notarialnym jako cel przekazania wskazana zostanie funkcja dydaktyczna i sportowo – rekreacyjna.
Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy

Stadion Miejski w Nysie będzie poddany przebudowie dla potrzeb kształcenia studentów, powstanie nowoczesny stadion lekkoatletyczny oraz boiska wielofunkcyjne. Jak informuje burmistrz Nysy, prace budowlane na terenie Stadionu Miejskiego powinny ruszyć najpóźniej na przełomie 2022/2023 roku.

Nysa_stadion_dla_PWSZ
Wizualizacja stadionu i budynków PWSZ/ źródło: PWSZ w Nysie
źródło: PWSZ w Nysie/Radio Doxa/IT

Facebook