poniedziałek, 8 marca 2021

Nowa kandydatka na wicemarszałka. To Zuzanna Donath-Kasiura

 źródło: TSKN

Już nie Rafał Bartek, a Zuzanna Donath-Kasiura jest kandydatem na stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego z ramienia Mniejszości Niemieckiej. Zadecydowały wątpliwości formalno-prawne.

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) wycofał się z pierwszego scenariusza i tym razem rekomenduje Zuzannę Donath-Kasiura na stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego. To radna sejmiku i aktualna sekretarz TSKN. Ze swojej funkcji w organizacji planuje zrezygnować. Donath-Kasiura przejmie wszystkie zadania, które należały do obowiązków ustępującego Romana Kolka, czyli nadzór nad departamentami zdrowia i polityki społecznej, edukacji i rynku pracy, a także sprawy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień czy wielokulturowości.

Mam świadomość, że te tematy są sporym wyzwaniem, ale jestem człowiekiem dialogu i konkretnego działania i co ważne zwolenniczką zarządzania opartego na budowaniu wspólnoty, a nie rywalizacji. Nie wyobrażam sobie życia bez pracy społecznej i zaangażowania w zmienianie na lepsze otaczającego nas świata.
Zuzanna Donath-Kasiura, kandydatka na wicemarszałka regionu

Roman Kolek złożył rezygnację z pełnienia funkcji pierwszego wicemarszałka województwa opolskiego pod koniec 2020 r. Po 10 latach wraca do wyuczonego zawodu. Będzie lekarzem anestezjologiem. Tym samym Mniejszość Niemiecka musiała wybrać osobę, która zastąpi Kolka. Pierwszym kandydatem był Rafał Bartek, przewodniczący TSKN i przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. Dzień przed sesją, pojawiła się jednak opinia prawna, która mówiła o sprzeczności równoczesnego pełnienia funkcji wicemarszałka i przewodniczącego TSKN. W związku z tym wystąpiono do Biura Analiz Sejmowych o opinię w tej sprawie. Zarząd TSKN nie chciał na nią jednak czekać, bo nie wiadomo dokładnie kiedy zostanie przesłana, a nie może dojść do zawirowań na takim stanowisku.

Nowa kandydatka zostanie poddana ocenie radnych w trakcie XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, 23 lutego.

 

Zuzanna Donath-Kasiura (o kandydatce) 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w 1994 na kierunku filologia polska, posiadająca uprawnienia do nauczania języka niemieckiego. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Politechnice Opolskiej na kierunku: Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny.

Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego i polskiego. Od 1999 do 2016 była referentem ds. kultury w TSKN. Od 2016 pełni funkcję zastępcy dyrektora TSKN, inicjatorka m.in. Dni Kultury Niemieckiej na  Śląsku Opolskim. Od 2001 Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych (2001-2019 również konkursu dla klas gimnazjalnych).

Członkini Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W 2015 roku wybrana na Sekretarza TSKN. Od września 2016 roku jest wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku pełniła społecznie funkcję prezesa spółki medialnej Pro-Futura.

W 2018 roku wybrana Radną Województwa Opolskiego, gdzie w latach 2018-2020 była przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, od 2020 roku jest Przewodnicząca Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości.

W 2018 nagrodzona Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono, a w sierpniu 2020 roku dyplomem uznania Ambasadora RFN w Warszawie za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko- niemieckiej.
Zainteresowania: poezja, muzyka, kuchnia, motorowodniactwo (posiada patent sternika motorowodnego).

źródło: TSKN/IT

Gość w kawiarence

Facebook