sobota, 18 maja 2024

Nowa remiza dla OSP Dobieszowice

 fot. PSP Krapkowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach, w ostatnich latach funkcjonowała w blaszanym garażu. Jednak w końcu strażacy doczekali się nowoczesnej siedziby, z częścią garażową, toaletą, łazienką oraz pomieszczeniem biurowym. Ziściło się wieloletnie marzenie członków OSP Dobieszowice. Teraz mogą z dumą powiedzieć, że wraz z nowym 2023 rokiem wkroczyli w XXI wiek.
fot. PSP Krapkowice
W uroczystościach udział wziął przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach, naczelnik wydziału operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach – bryg. Marian Wiatrowski. Ponadto w uroczystości udział wzięli: przedstawiciel Marszałka Województwa, wiceprezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu druh Arnold Joszko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krapkowicach druh Marek Śmiech, przedstawiciele Rady Gminy Walce, gminnych jednostek OSP oraz mieszkańcy Dobieszowic. Obecni byli również przedstawiciele partnerskich gmin z Niemiec i Czech.
Opracowanie i zdjęcia: bryg. Lucjan Lubaszka

Facebook