niedziela, 3 grudnia 2023

Nowa remiza dla strażaków z Dębia

 fot. OSP Dębie

Gmina Chrząstowice ogłosiła przetarg na budowę nowych pomieszczeń przy istniejącej remizie. Kilka lat temu mieszkańcy przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego na przygotowanie dokumentacji projektowej pod inwestycję. Teraz gmina ogłosiła przetarg na postawienie budynku w stanie surowym.

Finansujemy zadanie z własnego budżetu, dlatego musimy je podzielić na dwie części. W tym roku chcemy postawić budynek w stanie surowym, na doposażenie jednostki będziemy szukać zewnętrznego dofinansowania.
Florian Ciecior, wójt Chrząstowic
W Dębiu mamy remizę, ale ona mieści się w dwóch budynkach. Jeden boks garażowy straży przylega do budynku świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy chcieliby jednak powiększyć salę spotkań w świetlicy wiejskiej i garaż zagospodarować właśnie na potrzeby świetlicy. W związku z tym konieczne jest, aby rozbudować drugi budynek, tak żeby strażacy w jednym obiekcie mogli prowadzić swoją działalność.
Florian Ciecior, wójt Chrząstowic

To nie jedyna inwestycja z myślą o strażakach. W tym roku gmina zabezpieczyła również pieniądze na zakup wozu dla OSP w Chrząstowicach.

Źródło: Radio Doxa/Diana Bogacz-Kotulak

Facebook