środa, 27 września 2023

Nowe rozporządzenie rządu. Co ze świętami?

 Źródło: KPRM

Do 27 grudnia nie można organizować spotkań dla więcej niż 5 osób. Czy to oznacza, że nie spędzimy wigilii w rodzinnym gronie? Niekoniecznie.

Rząd opublikował rozporządzenie, które ogranicza liczbę osób biorących udział w spotkaniach. W rozporządzeniu czytamy, że „Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem (…) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie”.

Do tego limitu nie wlicza się jednak organizatora spotkania i domowników. Oznacza to, że święta w pięcioosobowym gronie nam nie grożą.

Jest to formuła, która ma zachęcić Polaków do tego, żeby przy wigilijnym stole była najbliższa rodzina. Nie są to i nie będą święta takie, jakie znamy. To będą święta w reżimie sanitarnym. Dlatego zapis, który się pojawia, dotyczy ograniczenia liczby osób.
Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia

Ograniczenia nie obowiązują natomiast w przypadku szkoleń i egzaminów medycznych, konkursu na aplikację prokuratorską i sędziowską, egzaminów na biegłych rewidentów, czy kursów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W dokumencie czytamy ponadto, że do 27 grudnia wstrzymuje się przemieszczanie pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym poza granicę zewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięte nadal będą także kina, teatry, hotele i obiekty sportowe.

Przepisy wchodzą w życie 28 listopada, a cały dokument można znaleźć TUTAJ

Autor: SI

Facebook