niedziela, 4 czerwca 2023

Nowe zasady naliczania emerytur dla urodzonych w 1953 r.

 źródło: Pixabay

Pozostało kilka tygodni na składanie wniosków o naliczenie świadczenia emerytalnego według nowych, korzystniejszych zasad.

Jak informuje ZUS, zmiany dotyczą osób urodzonych w 1953 roku, które przed 2013 przeszły na wcześniejszą emeryturę. Dotychczasowa metoda naliczania emerytury powszechnej pomniejszała jej wysokość o pobrane kwoty wcześniejszej emerytury. Obecne zmiany nie uwzględniają pomniejszenia, co może wpłynąć na kalkulację i wysokość przyszłych emerytur powszechnych.

Informacja ZUS jest skierowana do osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę i nie złożyły jeszcze wniosku o przyznanie emerytury powszechnej. By mieć szansę na wyższe uposażenie, należy złożyć wniosek korzystając z formularza ZUS EMP do 11 stycznia 2021. Nowa wysokość emerytury będzie naliczana od miesiąca złożenia wniosku. Dla pozostałych osób pobierających powszechną emeryturę, pomniejszoną o kwotę wcześniejszych emerytur, kalkulacje nowego świadczenia będą wykonywane automatycznie przez ZUS. Nie ma konieczności składania dodatkowego wniosku.

Jeśli nowa kalkulacja emerytury powszechnej okaże się wyższa od dotychczasowej, ZUS wypłaci jej wyrównanie. Nowa kwota będzie naliczana od momentu podjęcia wypłat przez świadczeniodawcę.

źródło: ZUS/TM

Facebook