Plac Sebastiana 7
czwartek, 11 sierpnia 2022

Nowy kierunek studiów na Politechnice Opolskiej

 fot. ŁK

Sport i bezpieczeństwo to nazwa nowego kierunku studiów na Politechnice Opolskiej. Nowy kierunek ma przygotować studentów do pracy w służbach mundurowych, a najlepsi mogą liczyć nawet na angaż w elitarnych siłach specjalnych.

W opracowaniu programu studiów uczestniczyli m.in. emerytowani żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Kierunek powstał także przy współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Opolu, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie.

Jak zostać studentem tego kierunku? 

Kandydaci przejdą test sprawnościowy, który odbędzie się 19 i 20 września. To: sprawdzian umiejętności pływania (50 m dowolnym stylem, pływanie pod wodą); test sprawności fizycznej oparty na czterech próbach lekkoatletycznych biegi – 100 m, 800 m (kobiety), 1500 m (mężczyźni), skok w dal, pchnięcie kulą (4 kg kobiety, 6 kg mężczyźni). Ponadto, kandydata musi cechować m.in. wysoka sprawność fizyczna oraz bardzo dobre zdrowie (potwierdzone przez lekarza medycyny pracy). Powinien posiadać także wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, historii i geografii oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego, która będzie rozwijana w czasie studiów. Mile widziana również dobrze rozwinięta umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, także w warunkach trudnych i stresowych.

Link do Internetowej Rekrutacji Kandydatów znajdziesz TUTAJ.

źródło: wu.po.opole.pl/SK

Facebook