sobota, 13 kwietnia 2024

Nowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich

 fot. policja.pl

W Powiatowej Komendzie Policji w Strzelcach Opolskich doszło do zmian na stanowisku Komendanta. Ze służbą pożegnała się mł. insp. Jarosław Roszczak. Następcą ustępującego komendanta pozostał nadkom. Krzysztofowi Kociudze. Zmiany na stanowisku odbyły się w podniosłej atmosferze na mocy rozkazów, które wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk. 

16 stycznia br. w strzeleckiej komendzie zorganizowano uroczystą zbiórkę z okazji przekazania „pałeczki” Komendanta. Odchodzący mł. insp. Jarosław Roszczak podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za każdy dzień służby i włożony trud na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Złożył również serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i współpracę. Swoje podziękowania, za współpracę, skierował także do obecnego na uroczystości Starosty strzeleckiego Józef Swaczyna. W swojej mowie pożegnalnej, podkreślił zasługi Starostwa i jego wkład w działalność bieżącą komendy.  

Mł. insp. Jarosław Roszczak służbę w Policji rozpoczął w 1995 r. Już od wczesnych lat wykonywania obowiązków służbowych był związany ze służbą kryminalną. W latach 2015-2019 pełnił obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W roku 2019 objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. W roku 2021 objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. W dniu 16 stycznia 2023r. mł. insp. Jarosław Roszczak zakończył służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

nowy komendant
fot. policja.pl / mł. insp. Jarosław Roszczak

Pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich powierzono nadkom. Krzysztofowi Kociudze. Nadkom. Kociuga służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. W 2007 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Sekcji Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. W latach 2012-2018 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego  w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. Od 2018 roku pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku. Natomiast z dniem 17 stycznia 2023 r. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk powierza mu obowiązku na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.

 

fot. policja.pl / nadkom. Krzysztof Kociuga

Oprac. PK / Źródło KPP w Strzelcach Opolskich

Facebook