czwartek, 7 grudnia 2023

Od marca emerytury i renty w górę

 fot. vivooo/shutterstock

Historycznie wysoka waloryzacja rent i emerytur stała się faktem. Część seniorów ma już na koncie zwaloryzowane świadczenia. Od marca świadczenia wzrosną o wskaźnik waloryzacji wynoszący 114,8 proc., jednak nie mniej niż o 250 zł.

Od 1 marca br. minimalna emerytura, a także najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy renta socjalna i renta rodzinna wzrasta z 1338,44 zł do 1588,44 zł, tj. o 18,68 proc. Wzrost najniższej emerytury w 2023 r. w odniesieniu do 2015 r. wyniesie już 80,4 proc. (tj. z 880,45 zł do 1588,44 zł). Waloryzacja procentowa z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 250 zł spowoduje, że osoby otrzymujące niższe świadczenia dostaną więcej pieniędzy, niż gdyby przeprowadzono waloryzację tylko procentową, według ustawowych zasad. Minister Maląg przypomniała, że w 2015 r. na wsparcie dla seniorów przeznaczano 3,6 mld zł. W tym roku będzie dwudziestokrotnie więcej. Łącznie na tegoroczną waloryzację świadczeń rząd przeznaczy rekordowe ok. 44 mld zł, a nakłady na wszystkie działania i programy wspierające seniorów osiągną w 2023 r. poziom 70 mld zł.

Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł – do 2296 zł. To dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3000 zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (o 444 zł więcej). Przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku.

tabela MRiPS
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku do poziomu 30 tys. zł, co oznacza, że emeryci pobierający świadczenia do 2,5 tys. zł w ogóle nie płacą podatku, a pozostali płacą go mniej.
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej

Wiceminister przypomniał też, że ze świadczeń przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji skorzystało już ponad 700 tys. osób. Rząd przeznaczył na ten cel ponad 11 mld zł. Tymczasem ze Świadczenia Wychowawczego, które weszło w życie cztery lata temu, skorzystało do tej pory ponad 72 tys. osób, głównie kobiet. Świadczenie przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i zrezygnowały z kariery zawodowej lub pracowały tylko przez tak krótki okres, że nie mogą otrzymać nawet minimalnej emerytury. Na program Matka 4+ rząd przeznaczył ok. 1,78 mld zł. Ponadto rząd „Prawa i Sprawiedliwości” przeznaczył 100 mln zł rocznie na programy aktywizacyjne Senior+ i Aktywni+. Programy te nie tylko dają możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, ale mają też walor edukacyjny, np. oferują zajęcia z szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa, np. jak chronić się przed oszustwami i praniem pieniędzy.

portfel i pieniądze
fot. pixabay.com / zdj. poglądowe

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie około 10,3 mln osób. Będzie się składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8%, bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4%).

Wysokość minimalnej emerytury wyniesie 1588,44 zł, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Mogą ją otrzymać osoby, które spełniły wymaganą liczbę lat ubezpieczenia (kobiety: co najmniej 20 lat; mężczyźni: co najmniej 25 lat). Do 1588,44 zł wzrosną też minimalne kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Tymczasem od marca minimalna kwota dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1191,33 zł, a świadczeń przedemerytalnych 1600,70 zł. Podwyżka obejmuje także dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich, dodatek pielęgnacyjny, będzie wynosił 294,39 zł.

oprac. PK/MRiPS

Facebook