niedziela, 10 grudnia 2023

Opolscy logistycy: Do 10 września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dot. współpracy z wojskiem na rok 2023 [potrzebne linki]

 fot. ŁK

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Planu współpracy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2023 rok”, 10 Opolska Brygada Logistyczna informuje o możliwości składania wniosków o wsparcie planowanych przedsięwzięć.

W przesłanych do dowódcy jednostki wojskowej wnioskach należy opisać szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy w podziale na odpłatną i bezpłatną formę wsparcia oraz dokładny opis przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać do 10 września 2022 roku. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na stronie internetowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w zakładce „Współpraca ze społeczeństwem -> Prezentacje” zamieszczono obowiązujący wzór wniosku do planu współpracy.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z Decyzją Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.Źródło: 10 Opolska Brygada Logistyczna/ kpt. Piotr Płuciennik, oficer prasowy

Facebook