niedziela, 16 stycznia 2022

Opolscy naukowcy opracowali nowinkę motoryzacyjną

 źródło: Politechnika Opolska

Na Politechnice Opolskiej został opracowany innowacyjny sposób diagnostyki opon samochodowych za pomocą czujnika magnetycznego. Zdaniem autorów urządzenie docelowo będzie mogło zostać zamontowane w każdym pojeździe.

Opolscy naukowcy opracowali nowy sposób diagnostyki opon samochodowych, który w przyszłości ma pozwolić na kontrolę jakości opon bez konieczności ściągania kół do testu, a nawet bez zaangażowania kierowcy.

Ta metoda pozwala na wcześniejsze wskazanie, że pozostała bardzo mała ilość warstwy mieszanki gumowej bieżnika. Pod bieżnikiem opony samochodowej znajduje się struktura zwana opasaniem. Składa się ona z drutów stalowych, które podczas jazdy ulegają odkształceniu i w wyniku efektu Villariego zmienia się ich pole magnetyczne.

Za pomocą czujnika magnetycznego obserwujemy zmiany tego pola podczas eksploatacji. Na tej podstawie wnioskujemy czy bieżnik jest zużyty, czy też nie. Możemy także sprawdzić, czy opona była uszkodzona, naprawiana, czy też coś się do niej wbiło. Jesteśmy także w stanie oszacować czas eksploatacji opon oraz opisać, jak zmiany ciśnienia w oponach wpływają na ich pole magnetyczne.

Zależy nam na tym, by była to metoda diagnostyczna, którą będzie można stosować bezpośrednio w samych pojazdach. Dzięki temu nie trzeba będzie ściągać koła do pomiaru, urządzenie zamontowane w aucie bez zaangażowania kierowcy będzie dokonywało pomiaru i sygnalizowało konieczność wymiany opony
prof. Sebastian Brol, naukowiec z Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

Obecnie realizowane są solidne badania porównawcze, które mają przyśpieszyć wprowadzenie tej metody diagnostycznej. Podczas testów naukowcy wykorzystują opony o różnym stopniu zużycia bieżnika, od nowych aż do bardzo zużytych.

Świadomość wśród kierowców jest duża w zakresie potrzeby wymiany opon. Chciałbym podkreślić, że oprócz tego, jak długo opony były eksploatowane, ważny jest także obciążenie, czyli ładunek, jaki dane auto przewozi
prof. Sebastian Brol, naukowiec z Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Rysunek Techniczny
Schemat kinematyczny przyrządu pomiarowego oraz schemat pomiaru pola magnetycznego nad bieżnikiem.
Rysunek techniczny nr 2
Zmiany pola magnetycznego nad bieżnikiem w różnych kierunkach.
Ewolucja płaszczyzny magnetycznej wypadkowego pola magnetycznego w funkcji czasu.
źródło: Politechnika Opolska 

Facebook