poniedziałek, 26 lutego 2024

Opolski ZUS wydał rekordową ilość zaświadczeń A1

 Fot. Radio Doxa

Ponad 42,6 tys. zaświadczeń o delegowaniu wydał w minionym roku opolski ZUS. Znany przedsiębiorcom i zatrudnionym formularz A1 gwarantuje, że firma nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika w państwie, w którym świadczy pracę.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem wydanych przez oddział ZUS w Opolu „A jedynek”. Świadczy to o tym, że opolskie firmy coraz częściej wysyłają pracowników oraz świadczą swoje usługi w więcej niż jednym państwie na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Szwajcarii.

W 2023 roku wystawiliśmy 42,6 tysięcy zaświadczeń A1 i był to ewidentnie nadzwyczajny okres. Rok wcześniej, bo w 2022 roku ZUS w Opolu potwierdził nieco ponad 31,4 tysiąca tych formularzy. W latach 2020-2021 liczba wydanych dokumentów A1 w regionie oscylowała wokół 34,5 tysiąca rocznie.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Podstawowym celem zaświadczenia A1 jest potwierdzenie podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego państwa, które wydaje taki dokument. W rzeczywistości oznacza to, że osoba która ma zaświadczenie A1 nie jest objęta systemem ubezpieczeń społecznych w państwie, w którym wykonuje pracę najemną lub na własny rachunek i m.in. nie musi w nim opłacać składek.

Swoboda przemieszczania się pracowników na terytorium Unii Europejskiej jest związana z koniecznością ustalenia dla nich właściwego systemu zabezpieczenia społecznego. Osoba, która migruje w celach zarobkowych (praca najemna lub na własny rachunek) do innego państwa członkowskiego podlega regułom tamtejszego systemu ubezpieczeń społecznych.
Od tej zasady są odstępstwa, które dotyczą:

  • delegowania pracownika do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim,
  • przeniesienia działalności gospodarczej na własny rachunek do innego państwa członkowskiego,
  • wykonywania pracy w więcej niż w jednym państwie członkowskim UE.

 

Warto pamiętać, że w przypadku wniosków dotyczących delegowania pracownika bądź delegowania działalności na własny rachunek za granicę, okres delegowania nie może być dłuższy niż 24 miesiące oraz powinien wynikać z zawartych umów i kontraktów na pracę w innym kraju.

Źródło: ZUS Opole

Facebook