czwartek, 1 czerwca 2023

Opolski ZUS wypłaca już ponad 60 tysięcy polsko-niemieckich

 fot. ZUS

Rośnie liczba świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych za polsko-niemieckie okresy ubezpieczenia. Pod koniec minionego roku opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał niemal 61,5 tys. międzynarodowych emerytur i rent.

Legalne dorabianie „na zachodzie” po wielu latach ma odzwierciedlenie w stażu ubezpieczeniowym. To zaś przekłada się na sumowanie czasu pracy w Polsce i za granicą. Przez dziesięciolecia dla mieszkańców województwa opolskiego naturalnym kierunkiem emigracji ekonomicznej była Republika Federalna Niemiec. Często kraj ten stawał się centrum życiowym. Dzięki umowom międzynarodowym o zabezpieczeniu społecznym oraz rozporządzeniom unijnym osoby, które udowodnią okresy legalnej pracy oraz ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech, mogą korzystać z owoców systemów ubezpieczeniowych oferowanych przez te kraje.

Rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń za łączone okresy polsko-niemieckie zajmuje się Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w opolskim oddziale ZUS.

emerytura euro
fot. pixabay.com
W grudniu minionego roku oddział ZUS w Opolu wypłacał prawie 61,5 tysiąca świadczeń za okresy ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech. W przeważającej części to emerytury, których było 46,7 tysiąca. Natomiast nieco ponad 14,7 tysiąca osób otrzymywało między innymi renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Dane ZUS w Opolu wskazują, że obecnie dwie trzecie beneficjentów tzw. łączonych emerytur mieszka w Polsce. Do odbiorców w kraju trafia 40,5 tys. świadczeń, a niecałe 21 tys. jest transferowanych poza Polskę, głównie do osób mieszkających w Niemczech.

Jak dodaje rzecznik prasowy od lat widać tendencję rosnącą, jeśli chodzi o przyznawanie i wypłacanie świadczeń za aktywność zawodową w tych dwóch krajach. Dla porównania w grudnia 2021 r. opolska placówka ZUS wypłaciła niecałe 59 tys. polsko-niemieckich emerytur i rent, a pod koniec 2020 r. było to 56,9 tys. świadczeń.

Wzrost wypłacanych świadczeń wynika ze wzmożonego wpływu wniosków o przyznanie emerytur bądź rent z tytułu pracy w Polsce i w Niemczech. W całym 2022 r. opolski ZUS przyjął 7961 formularzy o przyznanie któregoś ze świadczeń. Dla porównania, w 2021 r. o emeryturę lub rentę ubiegało się 6165 osób. Skala zjawiska wybrzmiewa, gdy do wpływu wniosków z minionego roku przyłożymy liczbę wniosków o przyznanie świadczenia za cały 2020 rok, kiedy było ich 5244.

Każdy, kto chce zapytać o kwestie międzynarodowych emerytur i rent, może skorzystać z wideorozmowy z ekspertem ZUS. Przed złożeniem wniosku bądź kompletowaniem dokumentów potwierdzających okresy pracy za granicą, w ramach konsultacji on-line z wykwalifikowanym doradcą ZUS można zapytać o zasady składania wniosków, wyjaśnić wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń za pracę w różnych krajach. Na e-wizytę możesz umówić się wchodząc na stronę internetową www.zus.pl

Źródło: ZUS Opole

Facebook