poniedziałek, 29 maja 2023

Opolskie – 540 milionów złotych na dodatek węglowy

 fot. Pixabay.com

Urząd Wojewódzki, który jest pośrednikiem pomiędzy Ministerstwem Klimatu, a samorządami, przekazał 160 milionów złotych na wypłaty z tytułu dodatku węglowego. Nadal czeka 110 milionów, które zostaną przekazane niezwłocznie po otrzymaniu od gmin kolejnych wniosków. Obecnie gminy złożyły wnioski częściowo. Wynika to przede wszystkim z procesu ich weryfikacji, który następuje etapami w gminach.

Opolski Urząd Wojewódzki wnioskował do ministerstwa o kwotę 540 milionów, w oparciu o ewidencję źródeł energii. Obecnie od około dwóch tygodni środki znajdują się na koncie UW. Szybkość wypłat zależy jedynie od samorządów, bo to one wnioskują do wojewody o środki na wypłaty dodatku węglowego.

Czas na złożenie wniosku o dodatek węglowy, a także o dodatek do zakupu innych nośników energii, został wydłużony do 30 listopada br. Obecnie wg statystyki w województwie opolskim o dodatek węglowy może wnioskować 180 tys. gospodarstw.

autor: PK

Facebook