piątek, 24 maja 2024

Opolskie gminy wzmocnią swoje otoczenie dzięki grantom PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w swoim dobrosąsiedzkim programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie” wspierają społeczne inicjatywy lokalne. Wśród laureatów trzeciej edycji znalazły się 4 organizacje z opolskich gmin: Kolonowskie, Zawadzkie oraz Dobrodzień.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy dla samorządów, ich jednostek organizacyjnych — m.in. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej — oraz organizacji pozarządowych, organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Firma dofinansuje inicjatywy lokalne na terenach, w których prowadzi działania inwestycyjne i eksploatacyjne. Projekty zostały precyzyjnie opisane przez przedstawicieli regionu, a następnie zgłoszone w jednej z kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój przestrzeni publicznej, środowisko naturalne i zdrowie. 

Lokalni działacze i aktywiści ze opolskich gmin zgłosili aż 12 pomysłów na rozwój swojej okolicy. Komisja konkursowa wybrała 4 zwycięskie. Na wniosek kolonowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, w najbliższych miesiącach gmina zyska nową kamerę termowizyjną połączoną z dronem, która znacznie poprawi bezpieczeństwo i efektywność działań ratunkowych. Inaczej do programu podeszli strażacy z Kielczy, z gminy Zawadzkie, którzy grant przeznaczą na budowę drewnianej wiaty i posadzki. 

Miejscowość ma podwójne powody do radości, bowiem laureatem została także Biblioteka Publiczno-Gminna w Zawadzkiem, która zrealizuje projekt stworzenia ścieżki edukacyjnej. Realizacja tego projektu pomoże zachować lokalne dziedzictwo kulturowe. Tablice informacyjne będą pomocne w zgłębianiu lokalnej historii hutnictwa, a dodatkowo plac zyska nowe oblicze, dzięki czemu stanie się bardziej atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców.

W gminie Dobrodzień, w miejscowości Pludry powstanie z kolei nowy, długo oczekiwany przez mieszkańców plac zabaw. Nowo zagospodarowana przestrzeń służyć będzie nie tylko do zabawy, ale także jako miejsce spotkań rodziców oraz sołeckich wydarzeń.

Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców.
Rafał Jaros z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE

To nie pierwszy raz kiedy mieszkańcy województwa skorzystają ze wsparcia PSE. Dzięki „WzMOCnij swoje otoczenie” Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach utworzyła Centrum Nauki Pierwszej Pomocy, a w gminie Nysa ustawiona została e-ławka z funkcją ładowania, która promuje działania na rzecz ochrony środowiska i jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących. Tylko w tym roku dofinansowano projekty na łączną kwotę ponad 120 tys. zł. Wszelkie szczegółowe informacje o programie oraz opisy nagrodzonych projektów dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. 

źródło: PSE

Facebook