poniedziałek, 26 lutego 2024

Opolskie obchody 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego – [fotorelacja]

 fot. KT

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów Wojska Polskiego utworzył Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację, mającą kontynuować walkę z obu okupantami. Dla upamiętnienia tej daty w 1998 r. Sejm ustanowił 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

Mimo okupacji ziem RP przez Niemcy i Związek Sowiecki ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana. Jego władze na uchodźstwie, uznawane przez społeczność wolnego świata, przez całą wojnę, kierowały walką o niepodległość, a w okupowanym kraju Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych (4 grudnia 1939 r. premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 r. przekształcił ZWZ w Armię Krajową), PPP obejmowało m.in. administrację na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym, agendy odpowiedzialne za tajne nauczanie na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową, wywiadowczą i pomocową. Całość podlegała rządowi RP na uchodźstwie.

Dziś (27.09) pod pomnikiem Armii Krajowej, na opolskim osiedlu im. AK, odbyła się uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy i cywilów tworzących tajne struktury państwa polskiego podczas II wojny światowej.

Wszystko, co działo się pod okupacją zarówno w Generalnej Guberni oraz pod sowieckim zaborem, było zorganizowane i przemyślane od samego początku. Kilkanaście departamentów, dwa wydziały, które dotyczyły wojskowości i spraw cywilnych. Cała organizacja tego państwa, sprawność zarządzania mimo wojny, mimo tego że władze były na obczyźnie powodowała, że nie było przypadkowych działań.
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

W czasie uroczystości, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski odznaczył panią Helenę Kamerska, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Helena Kamerska nie kryła wzruszenia. Jak mówiła – Było Państwo Podziemne, które walczyło za naszą wolność. To było wszystko w ukryciu, ale walka trwała. Jak dodaje, jej działalność był była tylko niewielką cząstką tej całej machiny, która miała na celu przede wszystkim zachować ciągłość państwa Polskiego. – Dzisiejsze święto powinno być ważne dla wszystkich Polaków – stwierdza Helena Kamerska.

Okolicznościowy wieniec od premiera RP Mateusza Morawieckiego złożył wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski. Obchody uświetniła orkiestra dęta oraz kompania honorowa Wojska Polskiego, która oddała salwę na cześć poległych podczas II Wojny Światowej.

oprac. PK

83 rocznica państwa podziemnego
83 rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego
fot. KT

Facebook