poniedziałek, 8 marca 2021

Ostatni dzwonek na „Mały ZUS plus”

 źródło: Pixabay

Jeszcze tylko dziś można złożyć wnioski, aby opłacać „Mały ZUS plus”. W województwie opolskim taką deklarację złożyło prawie 10 tys. osób, a w całej Polsce już 314 tys. chętnych.

“Mały ZUS plus” uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy jednak składki zdrowotnej. Do programu można się zgłaszać od początku roku. Z tej opcji może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego. Można to zrobić składając w ZUS dokumenty ZUS ZWUA, czyli wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS plus, to jest 05 90 albo 05 92.
Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora ZUS ds. dochodów

Co ważne osoba, która korzystała z „Małego ZUS plus” w 2020 r. i nadal spełnia warunki 
w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

wota składek przy Małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego 
z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej 
i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie 
musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego 
a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli między 840 złotych 
a 3155,40 złotych w 2021 roku.
Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora ZUS ds. dochodów

Ta propozycja nie dotyczy osób, które dopiero założyły swoją działalność. Młode firmy mogą skorzystać z 6-miesięcznej „ulgi na start”, a następnie, przez 2 lata, z „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30% minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

źródło: ZUS/IT

Gość w kawiarence

Facebook