sobota, 28 stycznia 2023

Ozimek – można już składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego

 fot. ozimek.pl

Gmina Ozimek przystąpiła do drugiego etapu związanego z Budżetem Obywatelskim, a mianowicie do naboru projektów, które mogą zostać zrealizowane w ramach środków składających się na tzw. budżet obywatelski. Jest to budżet partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach w gminie. Dzięki takim formom wydatkowania środków własnych gminy, w 100% to mieszkańcy gminy decydują na jakie inwestycje przeznaczone środki wydać.

Obecnie gmina Ozimek, jest po kampanii informacyjnej. Przyszedł czas na „zbiórkę” propozycji projektów. Pomysł może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Jedynymi warunkami są; – złożenie propozycji na odpowiednim formularzu wraz z poparciem minimum 7 osób w formie podpisów i zmieszczenie się w wyznaczonym czasie. Po zakończonym naborze, wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie pod kątem możliwości ich realizacji. Te, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie. Najwyżej ocenione propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu gminy. Gmina na ten cel przeznaczyło pulę 250.000,00 złotych.

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/473/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2023 rok można składać pomysły na zadania inwestycyjne mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Może to być np.: budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej. Wartość zadania nie może przekroczyć 70 000,00 zł.
wyciąg z uchwały

Jak czytamy w dalszym opisie, proponowane przedsięwzięcie musi być zlokalizowane na terenie miasta i realizowane wyłącznie na terenie stanowiącym własność gminy Ozimek. Zatem inwestycja musi dotyczyć ogólnodostępnych przestrzeni. Ponadto zgłoszony projekt musi uwzględniać kompleksowe wykonanie i nie może być podzielony na etapy, np. w jednym roku opracowanie dokumentacji, w kolejnym realizacja inwestycji. Przy zgłaszaniu projektów należy uwzględnić dwa ważne aspekty. Po pierwsze, inwestycja nie może w przyszłości generować znacznych kosztów przekraczających jej wartość oraz jeśli jest ulokowana na terenie dzierżawionym przez podmioty zewnętrzne, należy pozyskać zgodę tych podmiotów na jej realizację oraz późniejszą opiekę nad inwestycję.

Formularze zgłoszeniowe w wersji edytowalnej są do pobrania na stronie internetowej www.ozimek.pl w zakładce Budżet Obywatelski Miasta Ozimka. Czyste druki będzie można również otrzymać w Punkcie Informacji Urzędu. Wypełniony formularz wraz z listą poparcia można będzie składać od 29 listopada do 12 grudnia 2022 roku w Punkcie Informacji Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2023”.

Kolejnym etapem będzie sprawdzanie wniosków pod kątem formalny.

budzet obyw-ozimek2022
fot. ozimek.pl

Do sprawy jeszcze powrócimy, gdy nastąpił kolejny – 03 etap procedowania nad budżetem obywatelskim gm. Ozimek.

oprac. PK

Facebook